Klimakapselen
Klimakapselen er vårt tverrfaglige tilbud om klimaendringer, konsekvenser og løsninger for ungdomstrinnet og videregående skole. Gjennom en «case» får vi frem alvoret vi står ovenfor og hvorfor det er viktig at det grønne skiftet starter nå.

Målgruppe: 8. årstrinn til vg2
Tema: Mangfold i naturen
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Inntil 30 elever
Periode: Kjøres i perioder høst og vår
Sted: Kjøres primært på Nordnorsk vitensenter

Forarbeid på skolen

Elevene bør kjenne til årsaker til, konsekvenser av og løsninger på klimautfordringene vi har her på jorda. Elevene bør ha drøftet disse problemstillingene i klassen i forkant av besøket, så de har litt kunnskap om temaet de skal være med og drøfte. Eksempler på temaer som kan drøftes er:

 • Hva er årsakene til klimaendringer?
 • Hvilke endringer observerer vi i dag?
 • Hvilken temperaturendring står vi ovenfor om vi ikke gjør noe?
 • Hvilke avtaler er gjort for å bremse utviklingen?
 • Hva har Norge forpliktet seg til og hvordan følger vi opp avtalen?
 • Hvilke konsekvenser har klimaendringer for naturen, samfunnet og jordas ressurser?

Vitensenterbesøket

Gjennom film og rekvisitter settes elevene inn et fremtidscenario der jorda har utviklet seg til det verre for alle som lever. «Tidskapselen» er laget av en vennegjeng i tenårene som bor i Norge, men som har sin bakgrunn fra ulike deler av verden. Flere er klimaflyktninger fra områder som har blitt ubeboelige de siste 50 årene. Ungdommene har lagt brev i tidskapselen med sine personlige historier, spørsmål og beskyldninger om hvorfor verden har blitt slik. I tillegg inneholder tidskapselen elementer som forteller om vår verden 80-100 år frem i tid, en verden der mye er forandret.

Tidskapselen aktiviserer elevene og åpner mange muligheter for refleksjon og diskusjon. Vi avslutter med å finne løsninger som er håndterbare for den enkelte – hva kan du gjøre, hva er du villig til å gjøre og hva ønsker du å gjøre? For at opplegget skal fungere er det viktig at elever og faglærer er aktive deltakere i diskusjonen. Dersom diskusjoner ikke fungerer bra i din klasse, anbefaler vi ei alternativ undervisningsøkt: Vitensenterløype i Klima og vær-utstillingen.

Etterarbeid på skolen

Temaet gir rom for mye etterarbeid i fagene naturfag, samfunnsfag, norsk, engelsk og KRLE. Forslag til etterarbeid er:

Læreplanmål

Mangfold i naturen, 10. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene
 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Bærekraftig utvikling, VG1
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

I tillegg er det kompetansemål i blant annet samfunnsfag som berøres gjennom dette tilbudet.