Elektromagnetisme og lyd
Elevene får igjennom teori, demonstrasjoner og praksis en innføring i elektromagnetismens grunnprinsipper. Vi lærer mer om akustikk, likestrøm og vekselstrøm, magnetisme og induksjon. Dette settes i system og prøves ut praksis ved at elevene lager sin egen høyttaler av kobbertråd, magnet og pappkopp. Høyttaleren testes og er selvfølgelig til elevenes odel og eie etter endt opplegg.

Målgruppe: 8. – 10. årstrinn, men kan også tilpasses 7. trinn
Tema: Teknologi og design (elektrisitetslære)
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 30
Periode: Opplegget tilbys hele året.
Sted: Opplegget tilbys hos Nordnorsk vitensenter og regionalt.

Forarbeid på skolen

Elevene bør ha vært igjennom hva lyd er for noe. De bør ha kjennskap til begreper som bølger, frekvens og Hertz. Det er også en fordel om elevene har lært litt om likestrøm og vekselstrøm.

Vitensenterbesøket

Besøket starter med en teorileksjon der vi repeterer lyd, frekvens og Hertz. Vi lærer så mer om elektromagnetisk induksjon og vekselstrøm. Den nye kunnskapen brukes til å forklare en dynamisk høyttalers virkemåte. Elevene får så lage hver sin høyttaler fra bunnen av ved hjelp av kobbertråd, magnet og pappkopp. Høyttaleren kan kobles på en vanlig forsterker og gir helt ok lydkvalitet.

Opplegget avsluttes med at alle elevene får teste høyttaleren sin.

Etterarbeid på skolen

Opp til læreren

Læreplanmål

Se nederst for læreplanmål for 10. trinn

Fenomener og stoffer, 7. årstrinn.
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • Undersøke fenomener tilknyttet lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene og forklarehvordan lyd kan skade hørselen
  • Gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet, forklare og presentere resultatene

Teknologi og design, 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • Planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt

Fenomener og stoffer, 10. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • Bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser
  • Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Teknologi og design, 10. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • Beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser