Dobbelt så mye, eller enda mer...!
Kan man forstå regning med variabler bedre om man utforsker det med hele kroppen? Det tror vi. Gjennom praktiske og varierte aktiviteter får elevene erfaring med figurtall og sammenhengen mellom vekst og generelle uttrykk.

Målgruppe: 8.-10. årstrinn, men er også aktuell for elever på vg1 (1P eller støtte)
Tema: Tall og algebra
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Opp til 30
Periode: Hele året
Sted: Fortrinnsvis i Vitensenteret, men kan også tas med ut i regionen.

Forarbeid på skolen

Opplegget kan med fordel brukes som en introduksjon til algebra. Det er derfor ikke utarbeidet noe forarbeid.

Vitensenterbesøket

Med praktiske aktiviteter med tallrekker, talltriks og figurtall trener eleven på mønstergjenkjenning og generalisering, og får en introduksjon til algebra og variabelbegrepet. Oppgavene tilpasses avhengig av om dette er en innføring til algebra eller om elevene har jobbet litt med algebra allerede.

Etterarbeid på skolen

Som etterarbeid anbefaler vi dette opplegget fra matematikksenterets sider om algebra og geometri.
Areal og omkrets med algebrabrikker

Tilknytning til læreplanen

Om faget, Fagets relevans og sentrale verdier
Matematikk er et sentralt fag for å kunne forstå mønster og sammenhenger…
Matematikk skal bidra til at elevene utvikler et presist språk for resonnering, kritisk tenking og kommunikasjon gjennom abstraksjon og generalisering…

Kompetansemål, etter 8. trinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • utforske algebraiske regneregler
  • beskrive og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk

Kompetansemål, etter 9. trinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • beskrive, forklare og presentere strukturer og utviklinger i geometriske mønster og i tallmønster

Kompetansemål, etter 10. trinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • utforske og generalisere multiplikasjon av polynom algebraisk og geometrisk
  • lage, løse og forklare likningssett knytte til praktiske situasjoner