BLING
”BLING” er et teknologi og design-prosjekt der elevene får designe og lage sin egen diodebaserte refleks.

Målgruppe: Ungdomstrinnet
Tema: Teknologi og design, omfatter både naturfag og kunst & håndverk
Varighet: 2-4 timer på skolen. 2 timer på hos oss på vitensenteret.
Antall elever: Maksimalt 30
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Nordnorsk vitensenter, men kan tas med ut i regionen.
Materialkostnader: 35,- per elev

Forarbeid på skolen

VIKTIG! Dette undervisningsopplegget krever forarbeid for at det skal kunne gjennomføres. Forarbeidet tar om lag 2-4 timer ettersom hvor mye dere velger å legge i det. Ved booking vil dere få tilsendt det dere trenger til forarbeidet. Designet til elevene må sendes til oss minimum en uke før besøket her ved vitensenteret.

Vitensenterbesøket

Elevene lodder alle komponentene til kretskortet som utgjør funksjonen til blingen deres. Så får de utlevert sitt ferdiggraverte design og monterer ferdig blingen sin.

Etterarbeid på skolen

Ingenting påkrevd, men i prosjektet tipses det til hvordan det kan utvides, både i forhold til forarbeid og etterarbeid.

Læreplanmål

Naturfag, Teknologi og design, 10. trinn.
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling
  • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn
  • beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser

Kunst og håndverk, Design, 10. trinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon
  • beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser
  • lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk