WeDo
Hva er en robot? Hvordan kan roboter hjelpe mennesker? Vi bygger og programmerer en forskningsrobot, som kan hjelpe til med å utforske der det er vanskelig eller farlig for mennesker å være.

Målgruppe: 3. – 4. årstrinn
Tema: Digitale ferdigheter, Teknologi og design
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 30
Periode: Opplegget tilbys hele året.

Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt.

Forarbeid på skolen

Det er ikke noe forarbeid knyttet til dette opplegget.

Vitensenterbesøket

Vi starter besøket med en samtale om roboter. Når elevene er godt kjent med relevante begreper starter bygginga av forskningsroboten Milo med LEGO WeDo.

Grupper på 2-3 elever samarbeider om å bygge en robot.

Når bygginga er ferdig skal elevene bruke iPad til å programmere robotene med bevegelse, sensorer og lyd.

Etterarbeid på skolen

Elever på småtrinnet har anledning til å delta på en juniorversjon av FIRST LEGO League. Ved interesse, kontakt Nordnorsk vitensenter. Mer informasjon finnes på:
Hjernekraft.org

Læreplanmål

Digitale ferdigheter
Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere.