Steinen Steinar
Visste du at steiner kan forandre seg? I eventyret om steinen Steinar får dere høre hvordan steinen Steinar endrer seg etter hvert som tiden går.

Målgruppe: 1. – 2. årstrinn
Tema: Geologi
Varighet: Ca 45 min
Antall elever: Maksimalt 20
Periode: Hele året, men bør legges til en tid hvor elevene kan finne stein ute etter opplegget
Sted: Vitensenteret eller ute i regionen

Forarbeid på skolen

Det er en fordel om elevene kjenner til at ting kan smelte når det blir varmet opp, og størkne når det blir kjølt ned.

Vitensenterbesøket

Elevene får høre historien om steinen Steinar, og får se ulike typer stein undervegs i fortellinga. Elevene lærer om lag på lag (sedimentær) stein, stripete (metamorf) stein og prikkete (magmatisk) stein og om hvordan disse oppstår.

Etterarbeid på skolen

Forslag til etterarbeid finnes her.

Læreplanmål

1.-2. trinn, Fenomener og stoffer
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • beskrive og sortere stoffer etter observerbare kjennetegn