Skyggeby
Skyggebyen lar elevene få oppleve magien med lys og skygger når klassen skal lage en by i fellesskap. Bygg skal tegnes og utformes i 2D, og elevene får leke med materialer i ulike farger for å vekke byen til live.

Målgruppe: 4. årstrinn
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 30

Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt.
 
 
Kompetanser
Naturfag: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, energi og materiale
Kunst og håndverk: Håndverksferdigheter, visuelle virkemidler, visuell kommunikasjon
For flere detaljer og kompetansemål, se lærerveiledninga (link nederst)

Undervisningsopplegget er utviklet i et samarbeid mellom vitensentrene og naturfagssenteret i prosjektet Skaperskolen. På nettsiden til Skaperskolen finnes opplegget i sin helhet, der kan du også finne andre undervisningsopplegg du kan utføre med klassen din og lese om Skaperskolens didaktiske plattform.

Kort om opplegget

  • Før vitensenterbesøket må klassen gjennomføre et forarbeid som er beskrevet i lærerveiledningen under. Her settes tankeprosessen i gang hos elevene.
  • Under vitensenterbesøket vil elevene lage en skyggeby med ulike materialer og farger.
  • Etter vitensenterbesøket kan klassen jobbe videre med skyggebyen og lage bevegelse og stemning.

For nærmere beskrivelse av for- og etterarbeid, se lærerveiledniga.
For bestilling av besøk, se denne sida.