Når nettene blir lange, og mørket faller på
DKS tilbud til 1. og 2. trinn i Tromsø kommune. Gis i desember, når det er god tid til å gå ut og se på stjernene.

Målgruppe: 1. og 2. årstrinn
Tema: Astronomi, kulturhistorie
Varighet: 45 minutter
Antall elever: Maksimalt 50
Periode: Opplegget tilbys gjennom DKS i desember
Sted: Opplegget kjøres hos Nordnorsk vitensenter

NB Opplegget kan kun bestilles via DKS portalen. Logg inn og søk på Tromsø kommune i feltet Utforsk våre produksjoner.

Forarbeid på skolen

Før besøket i Vitensenteret må lærerne snakke med elevene om planetariebesøket. Planetariet kan sammenlignes med en kinosal, bare at man ser bildene i taket. Snakk med elevene om hvorfor det blir mørkere og mørkere og om de vet noe om stjernene vi kan se på himmelen.

Vitensenterbesøket

Planetariebesøket starter med at vi finner ut hvorfor vi har det lyst om dagen, og hvorfor vi ikke klarer å se stjernene når det er lyst. Så tar vi for oss noen av stjernebildene som ungene kjenner igjen og forteller litt om dem. Vi tar også med et eventyr eller to, før vi reiser ut i verdensrommet og ser på noen av planetene i solsystemet vårt.
Vi håper klassene setter av tid til å utforske utstillingen mens de er på Vitensenteret. Det vil være mulig å spise matpakker i pauseområdet vårt.

Etterarbeid på skolen

Etter besøket i Vitensenteret bør klassen forberede og gjennomføre en stjernekveld hvor de kan gjenfortelle historiene de hørte, gjerne for foreldrene sine.

Tilknytning til læreplanen

Overordnet del, Identitet og kulturelt mangfold
Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle identiteten sin i ein inkluderande og mangfaldig fellesskap.

Kompetansemål, Naturfag
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon.
  • planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året.