Flyvende fysikk
Hvordan kan gjenstander fly, og hva gjør at noe kan holde seg svevende i lufta? På vitensenteret skal vi eksperimentere med fysikklovene. Barna får undre seg over hvordan noen gjenstander kan fly, og blir introdusert for begrepene luftmotstand og gravitasjon.

Målgruppe: 1.-4. klasse
Tema: Teknologi, design og fysikk
varighet: 45-60 minutter
Antall elever: Maksimalt 30
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt.

Forarbeid

Elevene bør ha diskutert og pratet om hva de tror gjør at gjenstander kan fly og holde seg i lufta.

Vitensenterbesøket

Besøket begynner med en samtale om hva naturfag og fysikk er, ved hjelp av noen enkle eksperimenter. Vi prater om fenomenene luftmotstand og gravitasjon.
Videre skal elevene lage to figurer som kan bevege seg ved hjelp av luft, vi skal undre oss over egenskapene til figurene og forestille oss hvordan de vil oppføre seg ved forskjellig luftpåvirkning.
Til slutt tester vi gjenstandene inne på laben og i vindtunnelen. Vi sjekker om de forestillingene vi har laget oss på forhånd stemmer. Kanskje noen av elevene ser muligheten til å forbedre deres figur.

Etterarbeid

Elevene kan forske videre på begrepene luftmotstand og gravitasjon. Andre relevante temaer er «bernoulli-effekten» og Newtons 3.lov.

Læreplanmål

Teknologi og design, 2.årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • Lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft og samtale om hvordan de virker

Fenomener og stoffer, 4.årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • Utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og komme med mulige forklaringer