En himmel full av stjerner
Hvordan ser stjerne-bildene ut og hva annet kan vi se på stjernehimmelen? Finn ut av dette ved å besøke Vitensenterets planetarium!

Målgruppe: 3. - 7. årstrinn
Tema: Astronomi
Varighet: 60 minutter
Antall elever: Maksimalt 45
Periode: Opplegget tilbys i vinterhalvåret, fra og med 21. september til og med 21. mars.
Skoler som kommer reisende til Tromsø kan også få dette opplegget i april, mai og juni.
Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter. Det finnes også en omreisende variant av dette tilbudet.

Forarbeid på skolen

Før besøket i Vitensenteret må elevene gjøre seg kjent med stjernehimmelen, ved å lage stjernehjul og sette seg inn i bruken av disse. Vi sender skolen mal for utskrift ved booking av opplegget. Vitensenteret har et eget klassesett som benyttes under vitensenterbesøket. Mal og beskrivelse til stjernehjul finnes her

Vitensenterbesøket

Besøket starter med å se filmen To små glassbiter, som handler om teleskopets historie og hva man kan se på himmelen med teleskop. Etter en liten runde med spørsmål og svar, repeteres bruken av stjernehjul. Elevene lærer om utvalgte stjernebilder og hvor de ligger i forhold til hverandre. Stjernebildene er både fra gresk, samisk og norrøne stjernehimmel.

Etterarbeid på skolen

Etter besøket i Vitensenteret bør klassen forberede og gjennomføre en stjernekveld hvor de bruker stjernehjulene til å sjekke hvilke stjernebilder som er oppe den kvelden.

Læreplanmål

Fenomener og stoffer, 4. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon