Solsystemet
Hvor stort er solsystemet og hva finnes i det? Og, hvorfor oppfører planetene seg slik de gjør? Her starter vi med demonstrasjoner for å gi et innblikk i størrelsen av solsystemet, før vi bruker planetariet til å se på solsystemet sett fra jorda og ta en runde rundt for å se på planetene.

Målgruppe: 5.-7. trinn
Tema: Astronomi
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 45
Periode: Opplegget tilbys hele året, men det er en fordel om det tas på høsten.
Sted: Opplegget kjøres kun hos Nordnorsk vitensenter eller på turneer med den digitale stjernehula.

Forarbeid på skolen

Elevene må kjenne navn og rekkefølge på planetene. Det er spesielt viktig at de vet hvilke som er nærmere sola enn jorda, og hvilke som er lengre ute.

De må også ha jobbet med månefaser og sett på hvordan sola og månen er i forhold til hverandre i de ulike månefasene.

Vitensenterbesøket

Elevene lærer om størrelser og avstander i solsystemet gjennom skalamodeller og flytur rundt i solsystemet i planetariet. Etter å ha sett på skalamodellene blir det en flytur i planetariet hvor vi reiser fra Oriontåka til solsystemet. Under flyturen lærer elevene litt om hvordan solsystemet har oppstått og hva som finnes i solsystemet.

Etterarbeid på skolen

I halvåret etter besøkt bør klassen følge med på hvor månen og planetene er i forhold til stjernene på himmelen. Hvilke(n) planet som er aktuelle, kan finnes i Almanakk for Norge, ved hjelp av planetariumsprogrammer (som Stellarium), apper eller ved henvendelse til Vitensenteret.

De bør også lage en eller flere solsystem modeller som viser avstand og størrelsesforhold i solsystemet.

Naturfagsenteret har en beskrivelse med to eksempler på størrelser og avstander her.

Vitensenteret har en beskrivelse hvor du selv kan velge størrelsene her.

Læreplanmål

Fenomener og stoffer, 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • bruke animasjoner til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår