Robotlego
Robotlego gir en spennende og grunnleggende introduksjon til robotteknologi med LEGO MINDSTORMS EV3. Her får elevene praktiske utfordringer knyttet til både konstruksjon og programmering på PC.

Opplegget gis i to varianter: Normal variant på 90 minutter og utvidet variant på 180 minutter. Den korte varianten er aktuell for både mellom- og ungdomstrinn, mens den utvidede varianten passer best for ungdomstrinnet.

Målgruppe: 5. – 10. årstrinn
Tema: Teknologi og programmering
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 20
Periode: Opplegget tilbys hele året.
Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt.

Forarbeid på skolen

I forkant av besøket bør elevene ha diskutert litt om hva vi bruker roboter til. De som skal delta på den utvidede versjonen, kan med fordel repetere sammenhengen mellom vei, fart og tid.

Vitensenterbesøket

Vi snakker i fellesskap om hvilken kjennskap elevene har til roboter og robotteknologi. Vi diskuterer videre grunnleggende programmering. Deretter blir det en gjennomgang av innholdet i LEGO MINDSTORMS EV3 settene, med hovedvekt på motorer og sensorer. Så går elevene sammen i grupper på 2 eller 3 og bygger en LEGO robot etter oppskrift. De får lage enkle programmer som tester robotens sensorer. I den utvidede versjonen får elevene til slutt praktiske oppgaver som de må løse ved å programmere sine roboter på en PC eller nettbrett. Vi avslutter med en konkurranse, hvor en av gruppene kan vinne en premie!

Etterarbeid på skolen

Et mulig etterarbeid er FIRST LEGO League (FLL) som er en kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge fra 10-16 år. Hvert år kommer nye og inspirerende oppdrag med samfunnsrelevante tema. Nordnorsk vitensenter har i tillegg til Robotlego også kurs for skoler som kunne tenke seg å delta i FLL. Disse vil være todelt, med fokus på planlegging og gjennomføring for lærere, og på programmering for elever og veiledere. Mer informasjon om FLL finnes her.

Læreplanmål

Teknologi og design, 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer.
  • planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt.

Teknologi og design, 10. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling.

Tillegg for utvidet versjon: Tall og algebra, 10. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke tall og variabler i utforsking, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design.