Oppfinnerverksted
Hvordan skal et par briller kunne hjelpe en rotete spion? Og hvordan ser toget til en rotete lillebror ut? Elevene bruker fantasien når de lager prototyper av oppfinnelser som skal dekke et bestemt brukerbehov. Dette undervisningsopplegget gir elevene trening i å jobbe kreativt og skapende. Gjennom en idémyldringsprosess får elevene prøve seg som oppfinnere og lage en prototype av oppfinnelsen sin. Hvilken oppfinnelse blir til hvis man idemyldrer rundt ordene «rotete + brille + spion» ? Eller hva med « rotete + tog + lillebror»?

Målgruppe: 8.-9.. årstrinn
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 30
Periode: Opplegget tilbys hele året
Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt
 
 

Kompetanser:
Naturfag: Forstå, skape og bruke teknologi
Kunst og håndverk: Håndverksferdigheter, kunst- og designprosesser

Undervisningsopplegget er utviklet i et samarbeid mellom vitensentrene og naturfagssenteret i prosjektet Skaperskolen.
nettsiden til Skaperskolen finnes opplegget i sin helhet, der kan du også finne andre undervisningsopplegg du kan utføre med klassen din og lese om skaperskolens didaktiske plattform.

Kort om opplegget

  • Under vitensenterbesøket vil elevene lage en skyggeby med ulike materialer og farger
  • Etter vitensenterbesøket kan faglærer bygge på erfaringer fra aktiviteten og hente ut relevant læring i sitt fag som beskrevet i lærerveiledningen under

For nærmere beskrivelse av for- og etterarbeid, se lærerveiledniga.
For bestilling av besøk, se denne sida.