Surt hav - klimakjemi
Karbondioksid er mye diskutert i miljødebatten, og barn hører tidlig om CO2. Men hva er det, og hvorfor er det skadelig med for mye av det? Med enkle forsøk ser vi hva som kan skje med livet i havet om vi får for mye CO2 i atmosfæren.

Målgruppe: 7. årstrinn. Kan også brukes i siste halvdel av 6. årstrinn
Tema: Klima og miljø
Varighet: 60 minutter
Antall elever: Maksimalt 15
Periode: Opplegget tilbys i perioder gjennom hele året.
Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt.

Forarbeid på skolen

Elevene har kjennskap til gassen karbondioksid, og vet at den er en drivhusgass som gjør det varmere på jorda om det blir mer av den i atmosfæren.

Vitensenterbesøket

I denne aktiviteten får elevene lære om begrepene surt, basisk og pH-skalaen. Med enkle eksperimenter ser vi hvordan ulike stoffer får en pH-indikator til å endre farge. Videre diskuterer vi konsekvensene av økt CO2-nivå i atmosfæren, og elevene får ved selvsyn se hvordan forsuring av havet kan påvirke organismer som lever der.

Etterarbeid på skolen

Å blåse opp en ballong med gass
Når skalldyr i havet og bygninger og skulpturer av marmor tæres bort, skyldes det CO2 og vann. Omtrent den samme prosessen skjer hvis vi blander bakepulver og vann. Her bruker vi prosessen til å blåse opp en ballong.

Dere trenger:
Ballong, skje, trakt, flaske (for eksempel en halvliters brusflaske), husholdningseddik, bakepulver eller natron.

Gjør slik:
Fyll flasken omtrent 1/4 full med eddik. Tre trakten ned i ballongen og fyll ballongen med et par skjeer bakepulver. Fest ballongen over flasketuten. Når ballongen sitter godt rister du bakepulveret ned i flasken. Hva skjer?

Faglig forklaring:
Bakepulveret reagerer med eddiksyren og det dannes blant annet karbondioksidgass (CO2). Gassmengden i flasken øker, og ballongen blåses opp.

Kjemisk reaksjon:
Bakepulver + eddik → salt + vann + karbondioksidgass.

Kommentarer/praktiske tips:
Vann er et fint eksempel på et stoff elevene kjenner alle formene av:
Is = fast stoff | vann = væske | damp = gass

Læreplanmål

Fenomener og stoffer, 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • gjøre rede for bruk av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt
  • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen
  • forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler
  • gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner og forklare hva som kjennetegner dem