Speedmonster
Design og lag ditt eget speedmonster! Her tar vi opp de gamle tradisjonene med selvlagde mekaniske leker. Den gang var det ikke som nå at man bare kan gå i butikken og kjøpe en ferdig leke. Og det var nok ekstra morsomt når man klarte å lage en leke som kunne ”gjøre noe”. Speedmonster er vår moderne versjon av en tradisjonell hjemmelaget mekanisk leke.

Tilbys gjennom DKS Tromsø
Målgruppe: 5. trinn
Tema: Teknologi og design
Varighet: 4 timer
Antall elever: Maksimalt 30
Periode: Opplegget tilbys i en fast periode på ettervinteren
Sted: Opplegget kjøres hos Nordnorsk vitensenter.
Materialkostnader: 95,- inkl mva (ved booking gjennom DKS dekkes dette av DKS)

Forarbeid på skolen

Vi har lagd et hefte som beskriver hele prosessen, fra nødvendig forarbeid på skolen, via produksjonen på Vitensenteret til mulig etterarbeid. Som forarbeid kan dere gjøre mye, men et minimum er å gjennomgå designprosessen og kravspesifikasjonen med elevene. Det er en fin tegneserie i heftet som dere kan bruke til dette.

I tillegg skal alle elevene tegne et eller flere forslag til design av det Speedmonsteret de vil lage før besøket på Vitensenteret. Dette gir dem praktisk erfaring med perspektivtegning og kravspesifikasjon.

Vitensenterbesøket

På Vitensenteret gjennomgås kravene vi stiller til formgivningen i leire, i en designprosess der form er underlagt funksjon, men samtidig innbyr til stor kreativ frihet. Elevene formgir sitt eget Speedmonster, som herdes i ovn. Deretter produserer vi den mekaniske delen, etter en grundig gjennomgang, og elevene får erfaring med ulike typer verktøy og sammenføyningsteknikker. Tilslutt monterer vi leken, tester og evaluerer den i lys av form og funksjon.

Etterarbeid på skolen

Som etterarbeid har vi beskrevet mange ulike aktiviteter som fritt kan benyttes. Disse er flerfaglige og tar for seg

  • design som prosess
  • samfunnets og teknologiens utvikling sett gjennom leketøyshistorien fra steinalderen frem til nå
  • de fem klassiske mekaniske prinsippene
  • matematikk og økonomi gjennom beregning av kostnader til produksjon av et Speedmonster

Læreplanmål

Teknologi og design, 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer.