Matematikk og ornamentikk
Viste du at det finnes totalt 7 båndsymmetrier? Har du noen gang prøvd å hoppe dem? Er mennesker symmetriske, eller er vi rett og slett ganske skjeve? Selburosa, er den kun fra Selbu? Hva er ornamentikk og hvordan bruker vi ornamenter nå i forhold til før i tiden?

Målgruppe: 5.-7. trinn
Tema: Tverrfaglig mellom Matematikk (geometri), Samfunnsfag (samfunnskunnskap) og Kunst og håndverk (akitektur og design)
Varighet: 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 32
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt.

Forarbeid på skolen

Arbeid med ornamentikk. Som hjelp kan dere gjerne benytte dere av presentasjonen dere finner ved å følge denne linken .

Vitensenterbesøket

Vi starter vitensenterbesøket med at elevene hopper de 7 båndsymmetriene. Vi repeterer litt fra materialet gjennomgått i klassen om ornament og hvordan vi mennesker ofte bruker ornament for å pynte klær, gjenstander og bygninger. Videre arbeider elevene med speiling, rotasjon og forskyving. Dersom det blir tid, avslutter vi med tesselering og flatesymmetrier.
Elevene øver på å finne symmetrilinjer, antall rotasjoner og hva som er det minste mønsterelement.

Etterarbeid på skolen

Arbeid videre med symmetri og rotasjoner. Se for eksempel på snøkrystaller - de har 6 foldig rotasjonssymetri. Bruk gjerne papirklipp som teknikk.

Læreplanmål

Geometri, 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • beskrive og gjennomføre spegling, rotasjon og parallellforskyving

Samfunnskunnskap, 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • samtale om kva vi meiner med identitet og kultur, kjenne att kulturelle symbol og lage ein visuell presentasjon av dei

Arkitektur, 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger

Design, 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer