Hva er elektrisitet?
En hverdag uten elektrisitet er vanskelig å forestille seg, men hva er egentlig forklaringen bak fenomenet elektrisitet? På vitensenteret skal vi jobbe praktisk og utforskende opp mot temaet. Elevene blir introdusert for begrepene elektroner, spenning og strøm. Opplegget fungerer fint både som innledning til elektrisitetslære og fordypning.

Målgruppe: Målgruppe 5-7. klasse
Tema: Elektrisitet
Varighet: 60-90 minutter
Antall elever: Maksimalt 30
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt.

Forarbeid på skolen

Før besøket bør klassen ha en diskusjon om hva (de tror) elektrisitet er og hva den kan brukes til.

Vitensenterbesøket

I løpet av opplegget går vi veien fra enkle demonstrasjoner på statisk elektrisitet til kobling av mer avanserte strømkretser. Elevene jobber praktisk i grupper gjennom hele økta, med topp utstyr tilgjengelig.

Målet for besøket er at elevene skal forstå hva strøm er og hvordan strømmen går i en krets. Elevene får bygge egne kretser med både seriekoblinger, parallellkoblinger og brytere. Samtidig skal vi se at noen stoffer leder strøm bedre enn andre. Dersom det er ønskelig og vi får tid, avslutter vi med magnetisme og magnetfelt til slutt.

Etterarbeid

I etterkant av besøket, kan grubletegninger fra Naturfagsenterets nettside brukes som utgangspunkt for repetisjon og diskusjoner.

Misoppfatninger og misforståelser er ofte knyttet til begrepet elektrisitet. Å ta tak i forestillingene elevene allerede har om dette er derfor viktig. Vil du som lærer vite mer om vanlige misoppfatninger rundt elektrisitet, anbefales Utdanningsdirektoratets notat om Elevers forståelse av elektrisitet.

Læreplanmål

Fenomener og stoffer, 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene.