3D i to dimensjoner
Hva er forskjellen på to- og tredimensjonalt og hvordan kan vi tegne noe tredimensjonalt i to dimensjoner slik at det likevel ser tredimensjonalt ut?

Målgruppe: 5.-7. trinn
Tema: Kropp og hjerne (matematikk)
Varighet: 90 min
Antall elever: Maksimum 30
Periode: Hele året
Sted: Vitensenteret. Kan også tas med ut til skoler i regionen.

Forarbeid på skolen

Det er ikke noe forarbeid knyttet til dette opplegget.

Vitensenterbesøket

Besøket starter med at vi går gjennom begrepene en-, to- og tredimensjonal, og måleenhetene for disse. Deretter viser vi hvordan man ved hjelp av parallellperspektiv og et-punkts-perspektiv kan tegne en 3-dimensjonal tegning på en 2-dimensjonal flate. Vi introduserer også begreper som horisontlinje, forsvinningspunkt og perspektiv. Elevene lærer deretter å tegne hus med et forsvinningspunkt.

Etterarbeid på skolen

Lag en modell i papir, enten en egen eller en av figurene her.
Mål kantene og regn ut arealet av grunnflata og evt de andre sideflatene, og regn ut volumet av hele figuren.
For å finne arealet, kan du gjerne bruke et «arealmål»; et cm-rutenett kopiert på et plast/overheadark. Legg plastarket med rutenettet over flaten du skal finne arealet til, så kan du telle hvor mange ruter som dekker flaten.

Læreplanmål

Geometri, 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep
  • byggje tredimensjonale modellar, teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt, og diskutere prosessane og produkta