Vitensenterløyper i utstillinga
Vitensenterløype - læring gjennom utforsking av utstillinga

Løyper i utstillinga er pakker med aktiviteter knyttet til installasjonene i en del av utstillinga. Pakkene består av en eske med oppgavekort med oppgaver som elevene skal løse, elevark hvor elevene fyller inn svarene og lærerark med gruppeoversikt og fasit. I tillegg kan det være ekstra utstyr som skal brukes. Aktiviteten er lærerstyrt og kjøres etter stjerneorienteringsmetoden, hvor læreren sitter på et fast sted mens elevene skal ut i utstillinga for å løse oppgavene.

Elevene deles inn i grupper på 2-3 elever. Hver gruppe får utdelt et spørsmålskort og et notatark. Hver gang de returnerer til læreren med et korrekt svar får de et nytt kort. Løypa er fullført når alle spørsmålene er krysset av.

Løypene er laget med tanke på ett bestemt trinn ut fra læreplan og noen ganger vanskelighetsgrad, men kan ofte også brukes på andre trinn. Læreren kan også luke ut oppgaver som ikke passer for gruppa.

Ovresikt over løyper

Energi
For ungdomstrinn og videregående

Klima og vær
For ungdomstrinn og videregående

Kropp og hjerne
Laget for ungdomstrinnet men har vært brukt av alle trinnene i grunnskolen.

Matematikk
Finnes i tre varianter, en for 1. og 2. trinn, en for 3. og 4. trinn og en for 5.-7.