Se film i planetariet
Vitensenteret kan kjøre film i planetariet for barnehagegrupper og skoleklasser, i tillegg til besøk i utstillinga eller undervisningsopplegg. Her er en oversikt over de aktuelle filmene, med anbefalt alderstrinn.

Celle-Celle-Celle - småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn NB! Filmen brukes i undervisningsopplegget Kroppens celler for ungdomstrinnet.

Livets opprinnelse - mellomtrinn, ungdomstrinn, videregående skole

Ekstremt nordlys - mellomtrinn, ungdomstrinn, videregående skole

Polaris - barnehage - småtrinn

STARS - mellomtrinn, ungdomstrinn, videregående skole, NB filmen kan kun vises på engelsk

Tilbake til Månen -mellomtrinn, ungdomstrinn, videregående skole

To små glassbiter - mellomtrinn, ungdomstrinn, NB Filmen inngår i undervisningsopplegget En himmel full av stjerner

Vi er astronomer - ungdomstrinn, videregående skole, NB Filmen inngår i undervisningsopplegget Utforsking av verdensrommet

Vårt levende klima - mellomtrinn, ungdomstrinn, videregående skole

Merk, dette er kun anbefalinger på basis av filmens grafiske snitt og innhold, ikke absolutte aldersgrenser.