Karlsvogntrim
Karlsvogna er det første stjernebildet de fleste i landsdelen blir kjent med. Gjennom samtale, lek og eventyr, skal barna inspireres til selv å se på stjernehimmelen og forstå litt mer om hva som finnes der. Hovedmålet med opplegget er at barna skal kjenne igjen Karlsvogna på nattehimmelen og i tillegg ha hørt litt om noen av de andre stjernebildene og planetene i solsystemet.

Målgruppe: Siste år i barnehage (4-6 år)
Tema: Natur, miljø og teknologi
Varighet: 60 minutter
Antall barn: Maksimalt 20
Periode: Opplegget tilbys i perioden 21. september – 21. mars
Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt.

Ved besøk med vårt mobile planetarium, Stjernehula, må barna lage stjernebildekikkertene på forhånd og ta de med til Stjernehula. Nødvendig materiell og beskrivelser sendes til barnehagen i forkant av besøket.

Forarbeid i barnehagen

Dette undervisningsopplegget har ikke forarbeid, men barna må ha med seg en dorull-kjerne til Vitensenterbesøket.

Vitensenterbesøket

Vi prater først litt sammen om stjerner og stjernehimmelen, med hovedvekt på stjernebildet Karlsvogna. Deretter får barna bruke dorull-kjernene sine til å lage en stjernebildekikkert, med Karlsvogna som mønster.

Så bruker vi planetariet for å finne igjen Karlsvogna på himmelen og lærer hvordan vi kan bruke Karlsvogna for å finne stjernebildene Store- og Lillebjørn. Vi forteller også eventyret om hvordan bjørnen fikk kort hale.

Til slutt reiser vi ut i solsystemet for å finne ut hvordan jorda, månen og de andre planetene ser ut.

Etterarbeid i barnehagen

Det er ikke lagt opp til noe etterarbeid, men barna bør oppfordres til å gå ut og finne igjen Karlsvogna på stjernehimmelen.

Rammeplan

Natur, miljø og teknologi
Gjennom arbeid med natur, miljø og tekologi skal barnehagen bidra til at barna

  • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
  • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt