BeeBot
En BeeBot er en artig liten robot for de elste barna i barnehagen. Med denne introduserer vi enkel programmering og jobber med viktige ferdigheter som sekvensiell tenking, estimering og problemløsning. Barna lærer å programmere gjennom det morsomme «Bie-spillet»

Målgruppe: Siste år i barnehage (4-6 år)
Tema: Natur, miljø og teknologi
Varighet: 60 minutter
Antall barn: Maksimalt 15
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt.

Forarbeid i barnehagen

Barna kan gjerne ha snakket om lokale blomster og bær.

Vitensenterbesøket

Vi starter med å introdusere bie-roboten BeeBot. Deretter får elevene programmere Bie-roboten i forhold til ulike oppgaver i Bie-spillet som handler om bier, blomster og bærsorter.
De skal også programmere biene til en biedans.

Etterarbeid i barnehagen

Barna kan repetere og lære mer om bien og lokale blomster og bær.

Rammeplan

Natur, miljø og teknikk
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna

  • får kunnskap om dyr og dyreliv
  • ... og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi