Bestilling og pris

Undervisninga foregår både i Nordnorsk vitensenter sine lokaler i Tromsø og Alta, og på skolene i regionen. For elever i Tromsø og Alta vil besøkene i hovedsak gjennomføres på Vitensenteret. For andre byer og steder i Nordland og Troms og Finnmark vil det være mulig å få besøk fra Vitensenteret til skolen. Det er imidlertid ikke alle undervisningsopplegg som er gjennomførbare utenfor Vitensenterets lokaler, og ikke alle tilbys i både Tromsø og Alta. For mer informasjon om undervisningsoppleggene, se tilbudene til

Bestilling

Bestilling av tid for besøk bør gjøres så tidlig som mulig per e-post via linkene under.

Booking av besøk på Vitensenteret i Tromsø

Booking av besøk på Vitensenteret i Alta

Forespørsel om besøk i Troms

Forespørsel om besøk i Finnmark

Linkene over åpner en e-post du kan fylle ut og redigere, hvis de ikke fungerer, sjekk hva som er standard-app for e-post, eller send informasjonene i lista under til
bestilling(at)nordnorsk.vitensenter.no og ta med informasjon om:

  • Skole
  • Trinn
  • Antall elever
  • Navn på ønsket opplegg
  • Ønsket dato

Billettpris for skoler, barnehager og universitet

Barnehager og skoleklasser: 50,- per barn/elev. Videregående elever: 60,- per elev. Lærere og assistenter kommer inn gratis. NB! Trivselslederkort og årskort gjelder kun for private besøk, ikke ved skolebesøk.
Universitet og høgskoler: 60,- per student. Lærer kommer inn gratis. Disse prisene gjelder uavhengig av om dere bare er i utstililnga eller også skal ha undervisning eller se film.

Dersom materialkostnadene ved gjennomføring av et opplegg er spesielt høye (som for eksempel n00bQb), vil det komme et tillegg til inngangsprisen. Spesielle ordninger kan gjelde opplegg som kjøres gjennom DKS, sammen med Kultur- og bokbussen i Sør-Troms, Newtonrom og NAROM, og i andre tilfeller.

Ved besøk i Tromsø kan billettene enten betales kontant eller med kort, eller Vitensenteret kan sende faktura. Øvrige besøk faktureres i etterkant. Se mer informasjon om fakturering under.


Spesielt for Alta kommune
Alle klasser fra Alta kommune kommer gratis inn på Vitensenteret. I tillegg får 5.-10. trinn dekket reise til ett opplegg per år.

Fakturering

Når Vitensenteret skal sende faktura er det viktig at vi får all nødvendig informasjon, vi foretrekker et læreren har med seg en rekvisisjon, eller et annet skriv, med informasjon om hvor fakturaen skal sendes. Rekvisisjonen leveres ved ankomst. Benytt enten skolens/kommunens eget rekvisisjonsskjema eller dette skjemaet.

Hvis fakturabeløpet er mindre enn kr 500, blir det lagt til et faktureringsgebyr på kr 55.