Tilbud til streikerammede barn og unge
Streikerammede barn og unge i Tromsø kommune kan gratis benytte seg av tilbudet ved Nordnorsk vitensenter under streiken.

Nordnorsk vitensenter har åpent for besøkende hver dag mellom kl. 11 og 16. Streikerammede barn og unge i Tromsø kommune kan gratis benytte seg av tilbudet ved Vitensenteret under streiken. Tilbudet finansieres av Tromsø kommune.

På ettermiddagstid tirsdager og torsdager arrangeres i tillegg gratis Kodeklubb på Vitensenteret for elever på barne- og ungdomstrinnet.