Slik søker du
Tilbudet er å regne som tilpasset opplæring etter opplæringslovens § 1-3 og det er skolen som har ansvaret for elevens opplæring.

Siden aktiviteten i Talentsenteret i realfag er en del av opplæringen, må skolen være en aktiv part i søknadsprosessen.

Ca 5% av elevene på skolen kan ha behov for denne opplæringen, noe som skolene må ta hensyn til når skolen anbefaler elever å søke. For en mer inngående av om dette er rett tiltak for eleven, se veiledningen "Hva kjennetegner talenter?" av Ella C. Idsøe.

Søknad om deltakelse består av to deler. En relativt omfattende søknad eleven selv fyller ut digitalt. I tillegg må skolen fylle ut et anbefalingsbrev for hver enkelt søker som sendes direkte til talentsenteret. En søknad uten tilhørende anbefalingsbrev fra skolen vil ikke bli vurdert.

Alle aktivitetene har unik søknad og kan finnes andre steder på disse nettsidene.


Søknadsprosessen

Søknadsprosessen omfatter følgende 3-4 trinn:


1 – Læreren vurderer det som hensiktsmessig å søke inn en elev

  • Lærer informerer elev og foresatte om tiltaket.
  • Lærer oppfordrer eleven til å søke.

Infomateriell til elever og foresatte for hver unike aktivitet finnes på Talentsentertilbudet i skoleåret 2019-20. Dette er pdf-er som egner seg for både printing og digital deling.


2 – Eleven fyller ut søknaden
Søknaden for hver unike aktivitet finnes under samme link som i pkt 1. Merk at søknaden er ganske omfattende og en elev vil normalt bruke 30-60 minutter på dette. Siste delen av den digitale søknaden er en egenevaluering om elevens forhold til realfag. Dersom eleven ønsker å forberede seg på disse spørsmålene, kan man laste ned en eksempel-fil med alle spørsmålene her: Egenevaluering_Eksempel.pdf


3 – Anbefalingsbrev fra skolen
Anbefalingsbrev for en søker fylles ut av skolen/lærer. Dette gjøres på nett her: Anbefalingsbrev fra skolen


4 – Prioriteringsliste over elever fra samme klassetrinn
Dersom en skole anbefaler flere enn 2 elever fra samme klassetrinn å søke, må skolen sende inn en prioriteringsliste over elevene. Det er ofte vanskelig for Talentsenteret å vurdere elever opp mot hverandre og lærerens kjennskap til elevene er av stor hjelp i denne prosessen.

Prioriteringslisten kan lastes ned her. Dette fylles ut av lærer og lastes opp til talentsenteret her: Last opp pri-lister


Hva skjer etterpå

Kort tid etter at søknadsfristen er gått ut, får alle søkere tilsendt informasjon om forskningsprosjektet "Realfag og motivasjon" som forsker på talentsentersatsingen i Norge. Det er frivillig om eleven ønsker å delta i dette, og deltakelse i forskningsprosjektet har ingen betydning for om eleven tildeles plass eller ikke. Elever under 15 år må ha foreldrenes samtykke for å delta.

Dersom elev og foreldre samtykker i å delta i forskningsprosjektet sendes samtykkebrevet direkte til hedinn@nordnorsk.vitensenter.no.
Dersom Talentsenteret ikke mottar samtykkebrev, oppfatter vi dette som at eleven bare skal være med på talentsentertilbudet og ikke delta i forskningsprosjektet.


Når gjennomføres utvelgelsen

I 2019 vil utvelgelsen av elevene til de fleste grupper foregå fortløpende i mai/juni. For elever i Bodø vil utvelgelsen skje i november.


Aktuelle linker og dokumenter


Kontakt Talentsenteret i realfag ved Nordnorsk vitensenter

Prosjektleder Hedinn Gunhildrud