Lærerkurs - Elever med stort læringspotensiale
25. februar arrangeres det lærerkurs med tema "Elever med stort læringspotensiale" i Tromsø.

På kurset vil det, i tillegg til en del om kartlegging/identifisering og tilrettelegging, også bli en del der man jobber med implementering på egen skole, noe som er i tråd med forventningene fra dagens regjering når det gjelder denne elevgruppen. Ifølge Stortingsmelding 6 (2019 – 2020) Tett på – inkluderende fellesskap i barnehage skole og SFO forventes det at man skal arbeide strukturert og målrettet for å forbedre det pedagogiske tilbudet også for elever med stort læringspotensial.

Sted: Nordnorsk vitensenter
Dato: 25. februar
Tidspunkt: 09.00 - 15.00

Lenke til påmelding
Se også (regjeringen.no)