Søknadsfrister for skoleåret 2019/2020

En oversikt over alle årsenheter og tidspunkt for camper, finnes i aktivitetsplan for 2019/20.

Søknadsfrister Årsenheter (tidligere kalt samlinger)

Fellest frist for søknader til samlinger er 12. april 2019

Mer informasjon og link til søknadsskjema finnes i dokumentene under

Gruppe 1, elever som er i 7.-9. trinn skoleåret 2019/2020

Gruppe 2, elever som er i 10.trinn- vg2 skoleåret 2019/2020

Søknadsfrister Camper

NB! Elevene trenger ikke å være med på årsenhetene for å delta her