Talentsentertilbudet i skoleåret 2019-20

Under finner du alle planlagte aktiviteter skoleåret 2019/2020. For hver aktivitet er det en link til informasjon om aktiviteten for elever og foreldre, samt link til søknadsskjemaet. Du kan også laste ned pdf-versjonen Aktivitetsplanen 2019/2020 for en samlet oversikt. Små justeringer på datoer kan forkomme, og flere aktiviteter vil bli lagt til.

Årsenheter for gruppe 1, 7.-9. trinn


Talentsamling Bodø, Gr1, årsenhet

Skoleåret 2019-20 starter vi opp med Talentsentersamlinger i Bodø! Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.

Målgruppe: 8.-9. trinn
Tidspunkt: Skoleåret 2019-20
Antall deltakere: 18
Søker elever fra: Bodø kommune
Sted: Ikke avklart
Link til info: Info om Talentsamlinger i Bodø
Link til elevsøknad: https://forms.gle/yAZLMmCFwwRE6WAaA
Søknadsfrist: 10. november 2019

Talentsamling Harstad, Gr1, årsenhet

Skoleåret 2019-20 gjentar vi årets suksess med Talentsentersamlinger i Harstad! Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.

Målgruppe: 7.-9. trinn
Tidspunkt: Skoleåret 2019-20
Antall deltakere: 18
Søker elever fra: Harstad og omliggende kommuner
Sted: Newtonrommet, Harstad
Link til info: Info om Talentsamlinger i Harstad
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/QR3VGZnJWbBeD0OI2
Søknadsfrist: 26. mai 2019

Talentsamling Narvik, Gr1, årsenhet

Skoleåret 2019-20 gjentar vi årets suksess med Talentsentersamlinger i Narvik! Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.

Målgruppe: 7.-9. trinn
Tidspunkt: Skoleåret 2019-20
Antall deltakere: 18
Søker elever fra: Narvik og omliggende kommuner
Sted: Newtonrommet i Narvik
Link til info: Info om Talentsamlinger i Narvik
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/6Sg3cC1wgeRBSdAg2
Søknadsfrist: 26. mai 2019

Talentsamling Tromsø, Gr1, årsenhet

Skoleåret 2019-20 gjentar vi årets suksess med Talentsentersamlinger i Tromsø! Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.

Målgruppe: 7.-9. trinn
Tidspunkt: Skoleåret 2019-20
Antall deltakere: 20
Søker elever fra: Tromsø kommune
Sted: Nordnorsk vitensenter, Tromsø
Link til info: Info om Talentsamlinger i Tromsø
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/gINwF9Dk1BAFFiRw2
Søknadsfrist: 26. mai 2019

Årsenheter for gruppe 2, 10.trinn-VG2

NB! For elever som skal begynne på vg1 må ungdomsskolen elevene hører til, sende inn søknaden.


Talentsamling Troms fylke, Gr2, årsenhet

Skoleåret 2019-20 gjentar vi årets suksess med Talentsentersamlinger i Troms! Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå.
Tilbudet er for de som begynner i VG1 og VG2 til høsten, i hele Troms fylke. For elever som bor i Tromsø kommune gjelder også tilbudet de som begynner i 10.-trinn. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.


Målgruppe: 10.-trinn - VG2
Tidspunkt: Skoleåret 2019-20
Antall deltakere: 20
Søker elever fra: Troms fylke
Sted: Nordnorsk vitensenter, Tromsø
Link til info: Info om Talentsamlinger for Troms fylke
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/PRXXBmCKfx1XgmDr1
Søknadsfrist: 26. mai 2019

Talentsamling Nordland fylke - nord, Gr2, årsenhet

Skoleåret 2019-20 starter vi opp med Talentsentersamlinger for elever i VG1 og VG2 i Nordland fylke, nord. Samlingene vil bli avholdt i Narvik og kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.


Målgruppe: 10.-trinn - VG2
Tidspunkt: Skoleåret 2019-20
Antall deltakere: 20
Søker elever fra: Nordland fylke, nord
Sted: UiT Campus Narvik
Link til info: Info om Talentsamlinger for Nordland fylke, nord
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/1sWvdHDobOHCzMcL2
Søknadsfrist: Ikke satt ennå

Camper

Det må sendes inn separate søknader til hver camp eleven ønsker å delta på. Elever som deltar på en årsenhet eller har deltatt/skal delta på en annen camp, får IKKE automatisk plass.


Høstens camper er ikke avklart ennå. Dette vil legges ut etter hvert. Kom tilbake snart.