Talentsentertilbudet i skoleåret 2019-20

Under finner du alle planlagte aktiviteter skoleåret 2019/2020. For hver aktivitet er det en link til informasjon om aktiviteten for elever og foreldre, samt link til søknadsskjemaet. Du kan også laste ned pdf-versjonen Aktivitetsplanen 2019/2020 for en samlet oversikt. Små justeringer på datoer kan forkomme, og flere aktiviteter vil bli lagt til.

Årsenheter for gruppe 1, 7.-9. trinn

Søknad sendes inn før påske 2019. Se Slik søker du, Søknadsfrister for skoleåret 2019/2020 og Opplasting av søknadsvedlegg 2019/2020 (kun lærere)


Talentsamling Bodø, Gr1, årsenhet

Skoleåret 2019-20 starter vi opp med Talentsentersamlinger i Bodø! Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.

Målgruppe: 7.-9. trinn
Tidspunkt: Skoleåret 2019-20
Antall deltaker: 18
Søker elever fra: Bodø kommune
Sted: Ikke avklart
Link til info: Info kommer...
Link til elevsøknad: https://goo.gl/forms/vfI0c7wDmnyQBA803

Talentsamling Harstad, Gr1, årsenhet

Skoleåret 2019-20 gjentar vi årets suksess med Talentsentersamlinger i Harstad! Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.

Målgruppe: 7.-9. trinn
Tidspunkt: Skoleåret 2019-20
Antall deltaker: 18
Søker elever fra: Harstad og omliggende kommuner
Sted: Newtonrommet, Harstad
Link til info: Info kommer...
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/QR3VGZnJWbBeD0OI2

Talentsamling Narvik, Gr1, årsenhet

Skoleåret 2019-20 gjentar vi årets suksess med Talentsentersamlinger i Narvik! Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.

Målgruppe: 7.-9. trinn
Tidspunkt: Skoleåret 2019-20
Antall deltaker: 18
Søker elever fra: Narvik og omliggende kommuner
Sted: Newtonrommet i Narvik
Link til info: Info kommer...
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/6Sg3cC1wgeRBSdAg2

Talentsamling Tromsø, Gr1, årsenhet

Skoleåret 2019-20 gjentar vi årets suksess med Talentsentersamlinger i Tromsø! Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.

Målgruppe: 7.-9. trinn
Tidspunkt: Skoleåret 2019-20
Antall deltaker: 20
Søker elever fra: Tromsø kommune
Sted: Nordnorsk vitensenter, Tromsø
Link til info: Info kommer...
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/gINwF9Dk1BAFFiRw2

Årsenheter for gruppe 2, 10.trinn-VG2

Søknad sendes inn før påske 2019. Se Slik søker du og Søknadsfrister for skoleåret 2019/2020

NB! For elever som skal begynne på vg1 må ungdomsskolen elevene hører til, sende inn søknaden.


Talentsamling Troms fylke, Gr2, årsenhet

Skoleåret 2019-20 gjentar vi årets suksess med Talentsentersamlinger i Troms! Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå.
Tilbudet er for de som begynner i VG1 og VG2 til høsten, i hele Troms fylke. For elever som bor i Tromsø kommune gjelder også tilbudet de som begynner i 10.-trinn. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.


Målgruppe: 10.-trinn - VG2
Tidspunkt: Skoleåret 2019-20
Antall deltaker: 20
Søker elever fra: Troms fylke
Sted: Nordnorsk vitensenter, Tromsø
Link til info: Info kommer...
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/PRXXBmCKfx1XgmDr1

Talentsamling Nordland fylke - nord, Gr2, årsenhet

Skoleåret 2019-20 starter vi opp med Talentsentersamlinger for elever i VG1 og VG2 i Nordland fylke, nord. Samlingene vil bli avholdt i Narvik og kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.


Målgruppe: 10.-trinn - VG2
Tidspunkt: Skoleåret 2019-20
Antall deltaker: 20
Søker elever fra: Nordland fylke, nord
Sted: UiT Campus Narvik
Link til info: Info kommer...
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/1sWvdHDobOHCzMcL2

Camper

Det må sendes inn separate søknader til hver camp eleven ønsker å delta på. Elever som deltar på en årsenhet eller har deltatt/skal delta på en annen camp, får IKKE automatisk plass.


Høstens camper er ikke avklart ennå. Dette vil legges ut etter hvert. Kom tilbake snart.