Talentsenter i realfag ved Nordnorsk vitensenter
Etableringen av Telentsenter i realfag ved NNV er en oppfølging av realfagsstrategien "Tett på realfag", som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015. Talentsentrene skal øke elever med stort læringspotensial sin læring og motivasjon i matematikk, naturfag og teknologi. Videre skal Talentsenteret bidra til at elevene danner nettverk med andre elever med stort læringspotensial.

Talentsenteret i realfag er en faglig og sosial møteplass der unge med stort læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi møtes og utfordres på sine interesser. Talentsentret skal i første omgang være et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå.

Kontakt Talentsenteret i realfag ved Nordnorsk vitensenter

Prosjektleder Hedinn Gunhildrud
Nasjonal koordinator Tove Marienborg

Mer om Talentsenteret

Les mer om Talentsenteret her.