Lag et stjernehjul
Lag et stjernehjul
Et stjernehjul (planisfære) er et hjelpemiddel når du skal lære deg navnene på stjernebilder. Stjernehjulet stilles inn etter dato og klokkeslett, og viser hvilke stjerner som er synlige i de ulike himmelretningene. På denne siden finner du ut hvordan du kan lage stjernehjul selv.

Stjernehjulene består av to deler: Stjernehjulet selv med stjerner og datoskala, og en stjernehjulholder tilpasset en breddegrad. Stjernehjulholderne på denne siden er nokså nøyaktig når det gjelder stjerner synlig i nord og sør, men kan være noe unøyaktig i øst og vest, og egner seg dårlig for nøyaktig beregning av en stjernes opp- eller nedgang.

Stjernehjulene

Det er laget flere ulike stjernehjul. Stjernene er de samme, men ulike stjernebilder er markert. Klikk på linkene under for å få opp stjernehjulene i pdf format. På stjernehjulene finner du en skala med datoer for hele året.

  • Blank: For de som vil tegne på egne stjernebilder.
  • Stjernebilder: Stjernebildene vi bruker for elever som kommer på besøk til Vitensenteret.
  • Dyrekretsen: Her er alle de tolv stjernebildene i dyrekretsen markert.
  • Nordsamisk stjernehimmel: Den nordsamiske stjernehimmelen slik den er beskrevet i Ikke en stjerne tapt - Den samiske stjernehimmel (Sara Gaup Vars, Astronomi nr 4/2001).
  • Stjerneutvikling: Som Stjernebilder, med markering av objekter og stjerner som er av interesse i sammenheng med stjerneutvikling.

Stjernehjulholderne

På stjernehjulholderen er en skala med klokkeslett markert, sammen med himmelretningene. Det er laget fire ulike stjernehjulholdere fra 60° nord til 75° nord. Bruk den som er nærmest breddegraden til stedet du bor på. Klikk på linken under for å få opp stjernehjulholderen i pdf format.