Space Day 2021
Satellitt over jorda
Onsdag 27. oktober arrangeres Space Day 2021 på Nordnorsk vitensenter. Space Day 2021 er en karrieredag som skal øke kunnskap om og interessen for nordnorsk romvirksomhet og romrelaterte næringer i et framtidsperspektiv.

Program

Space Day 2021 består av to deler. Den første for å vise elever i videregående skole spennende utdanningsmuligheter og senere arbeidsplasser i Nord-Norge. Den andre er mer faglig orientert og skal vise studenter som er kommet lengre i utdanningen hvilke muligheter som ligger i Nord-Norge.

Formiddag (vgs):

  • 09.30 - 11.00 Pulje 1: Presentasjoner og foredrag
  • 10.30 - 14.00 Åpen utstilling
  • 11.00 - 12.30 Gratis lunsj
  • 12.30 - 14.00 Pulje 2: Presentasjoner og foredrag

Påmeldinga er nå full.
Transport til og fra Vitensenteret må dekkes av den enkelte skole.

Ettermiddag (studenter):

  • 16.30 Mat og åpen utstilling
  • 17.30 - 19.00 Foredrag
  • 20.00 Ferdig

Påmelding for studenter.

Åpent hus

Mellom 14.00 og 16.00 er det åpent hus og utstilling for alle. Det blir ingen egen påmelding til denne delen, men det vil kunne bli begrensninger i antall besøkende og at «først til mølla» gjelder.

Arrangører