Lag en skalamodell av solsystemet
Vil du lage en skalamodell av solsystemet hvor du får plass til planetene i en korridor eller på en slette? Eller vil du bruke frukt og grønnsaker til å vise størrelsesforholdet mellom planetene?

Hva du trenger for å lage en skalamodell av solsystemet er avhengig av hva du har tilgjengelig og hva du har lyst til å bruke. Men, vær oppmerksom på at det fort blir lange avstander dersom størrelsen på planetene og avstandene skal være i samme skala.

Hvis du skal lage en avstandsskala, må du velge hvilken planet som skal være ytterst. Skal modellen være i en korridor, blir korridorens lengde avstanden mellom sola og denne planeten

Hvis du skal lage en strørrelsesskala av frukt og grønnsaker, må må du finne hva en av planeten (eller sola) skal være, og finne andre frukter og grønnsaker som passer til størrelsen på resten av medlemmene i solsystemet.

Under er en beskrivelse av hvordan du kan regne ut det du trenger til modellen. Det går fint å regne ut med en kalkulator, men en pc med et regneark passer ypperlig.

Modell for avstander i solsystemet

1. Finn ut hva som skal bestemme størrelsen på modellen.

Hvis du har begrenset område til å lage modellen på, må arealet bestemme avstanden mellom sola og Pluto. Hvis du vil at en bestemt planet skal være i en bestemt avstand fra sola, bruker du avstanden til denne planeten til å bestemme avstanden til de andre planetene.

2. Regn ut forholdstallet

Regn ut forholdstallet mellom den virkelige avstanden og avstanden i modellen ved å dele ønsket avstand i modellen på avstanden i virkeligheta.

Det avstanden skal være
 (A)
Det avstanden er
(B)
Forholdstallet
C=A/B

3. Regn ut modellavstandene

Du får avstanden for alle planetene i modellen ved å multiplisere den virkelige avstanden med forholdstallet fra punkt 2. Hvis du har regnet rett, skal du få den verdien du valgte for den planeten du brukte til å regne ut forholdet.

Planet Avstand i
millioner kilometer (B)
Forholdstallet C
(samme for alle planetene)
Avstand i modellen
B·C
Merkur 57,9
Venus 108,2
Jorda 149,6
Mars 227,9
Jupiter 778,3
Saturn 1 427,0
Uranus 2 871,0
Neptun 4 497,0
Pluto 5 913,5

4. Lag modellen
Bruk verdiene du har regnet ut til å lage modellen over avstandene i solsystemet.

Modell for planetenes diameter

1. Finn ut hva som skal bestemme størrelsen på modellen.
Bestem deg for hva som skal bestemme størrelsen på modellen. Kanskje du har en ball som skal være sola? Eller skal en grapefrukt være sola? Eller vil du at Pluto ikke skal være mindre en den minste perlen du har? Eller skal du tegne sola og planetene?

Når du har funnet ut hva som skal bestemme størrelsen, finner du diameteren og bruker den til å finne forholdstallet for modellen, sammen med den virkelige diameteren.

Hvis du har problemer med å finne ut hva diameteren er, kan du måle omkretsen og dele den på 3,14 (tallet pi).

2. Regn ut forholdstallet

Regn ut forholdstallet mellom den virkelige diameteren og diameteren i modellen ved å dele ønsket diameter i modellen på diameteren i virkeligheta.

Det diameteren skal være
(A)
Det diameteren er
(B)
Forholdstallet
C=A/B

3. Regn ut diameteren til modellplanetene
Du får diameteren for sola og planetene ved å multiplisere den virkelige diameteren med forholdstallet fra punkt 2. Hvis du har regnet rett, skal du få den verdien du valgte for den planeten du brukte til å regne ut forholdet.

Planet Diameter i
kilometer (B)
Forholdstallet C
(samme for alle planetene)
Diameteren til planeten
B·C
Sola 1 392 000
Merkur 4 880
Venus 12 104
Jorda 12 756
Mars 6 794
Jupiter 142 984
Saturn 120 536
Uranus 51 118
Neptun 49 528
Pluto 2 300

4. Lag modellen
Bruk verdiene du har regnet ut til å finne egnede ting til å lage modellen. Hvis du har problemer med å finne passende ting, kan du bruke modelleringsleire til å lage planetene. Eller du kan tegne alle.

Sola er stor i forhold til planetene så det kan hende at du må tegne den for å få den i rett størrelse i forhold til planetene.

En ekstra utfordring

Har du laget en modell av planetene og synes det gikk greit? Da kan du prøve om du finner ut hvordan du skal lage en modell hvor både sola og planetenes diameter og avstanden mellom dem er i samme skala. Det er ikke vanskelig bare du husker på at avstandene er gitt i millioner kilometer mens planetenes størrelse er gitt i kilometer.