Smitteforebyggende tiltak for SKILLS Kveldslab
Det gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. De samme tiltakene kan derfor ikke alltid brukes på skoler som for eksempel i bedrifter.

SKILLS Kveldslab er i Nordnorsk vitensenters lokaler, som har vært stengt for alle besøk siden 12. mars. Vi har ikke åpnet for ordinære besøk fra turister og gjester. SKILLS Kveldslab vil være det første tilbudet som gjenåpner på vitensenteret og følger bl.a. smittevernregler fra skolenes veileder og råd fra andre i samme bransje.

Formålet med rådene er å forhindre utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal ikke komme på SKILLS Kveldslab.
  2. Vi skal ha god hygiene, og gjennomgår dette før oppstart.
  3. Vi har redusert kontakt mellom personer, og sikrer god avstand.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltakene som listet opp her og i rådene under gjennomføres, vil smitte-spredningen likevel bli begrenset. Vi må likevel ha kontaktinformasjon på deltagerne for en eventuell smittesporing, og vil be deltagerne om å oppgi denne informasjonen ved oppmøte. Skulle noen vise symptomer vil vi separere denne fra gruppen og kontakte foresatte og be om at deltageren blir hentet.

Spesifikke råd for SKILLS Kveldslab

For skolene anbefales det å danne såkalte «kohorter». Dvs. en fast inndeling med elever og ansatte, en fast gruppe. Disse gruppene skal i minst mulig grad blandes. Innenfor disse rammene kan elever og ansatte omgås og leke sammen. Likevel oppfordres eldre elever å holde en meters avstand, og unngå nærkontakt. På vitensenteret vil vi også følge reglene satt for kohortene, og deler i mindre grupper ved behov.

Rådet baserer seg på at det vil være vanskelig å følge slike begrensninger for de yngre barna. Det legges også vekt på at så mye av aktivitetene som mulig skal gjøre utendørs, noe vi vil følge så snart uteområdet er mulig å benytte. Elevene skal også bytte rom minst mulig, og det skal etableres tydelige løsninger for at barna skal kunne opprettholde avstanden fra hverandre når det er mulig.

På starten og slutten av dagen
Felles oppstart kl. 17:00, hvor vi møtes i den store glassgangen i inngangspartiet. Alle må møte presist 17:00.
Vi gjennomgår hygieneregler og kommer med generell informasjon. Foresatte skal ikke være med inn hvis vi ikke har avtalt dette på forhånd. Garderoben er utvidet og vi sikrer avstand mellom elevene. Vi vasker hendene både ved oppstarten og ved slutten av dagen. Dette gjøres på merkede toaletter.

Lek og friminutt
SKILLS Kveldslab forkorter sin tid fra 17.00-19.00 til 17.00-18.30, og har ikke fri lek i utstillingen.

Bruk av ustyr og læringsmateriell
Vi begrenser deling av utstyr mellom brukere i samme gruppe, og unngår det hvis det ikke kan desinfiseres. Læringsmateriell og utstyr deles ikke mellom kohorter før de er rengjort.

Begrense deling av mat og gjenstander
Elevene skal ikke ha med mat, og kun drikke fra egen flaske. Elevene skal sitte på hver sin plass med 1 meter avstand mellom. Bord og stoler vaskes av etter hver gruppe. Vi deler ikke skrivesaker, nettbrett og annet materiell uten desinfiseringsprosedyre.

Transport og skyss
Bruk av offentlig transport til og fra vitensenteret begrenses så mye som mulig. Elever må vaske hender når de kommer til og drar fra vitensenteret, og helst når de kommer hjem også.

Fysisk kontakt
Vi velger aktiviteter som er tilpasset kravene om å redusere unødvendig fysisk kontakt. Flest mulig dører som er hensiktsmessig å holde åpne, skal være åpnet. Resepsjon, kantine og utstillingen er stengt. Sekker og jakker skal oppbevares ved den faste plassen i garderoben under hele besøket.

Generelle råd om tetthet i grupper
Redusere gruppestørrelsen til å ikke overstige skolenes anbefaling. Deler opp om nødvendig.
Vi tar i bruk større lokaler om det er nødvendig.
Alle barn bør ha egen pult for å sikre avstand mellom barn. Der barna ikke har egen pult, bør det sikres arbeidsplass med avstand (helst en meter) til andre barn.
Unngår trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
Oppretter merking på gulvet/vegger for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder det kan oppstå trengsel.

Tilpasset fra veileder skoletrinn 1-7 Helsedirektoratet