Skaperskolekonferanse 2022
Skaperskolekonferansen er for deg som er lærer i grunnskolen og som vil vite mer om hvordan du kan gjøre undervisningen i matematikk, naturfag, kunst og håndverk kreativ, tverrfaglig og skapende. På skaperskolekonferansen vil du få prøve noen av undervisningsoppleggene fra Skaperskolen og bli kjent med didaktikken som følger disse. Aktivitetene kan enkelt tilpasses ditt klasserom og brukes direkte i undervisningen.

«Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.» – Overordnet del av læreplanverket.

Skapende og kreativt arbeid i klasserommet kan være mye forskjellig, og evnen til å tenke kreativt og skapende vil kunne trenes og dyrkes i mange fag, på alle trinn. Skaperglede og evnen til å omsette ideer til handling er et viktig element i fagfornyelsen. Skaperskolekonferansen er en del av Skaperskolen; et samarbeid mellom Naturfagsenteret og vitensentrene i Norge, finansiert av Sparebankstiftelsen DnB.

Velkommen til inspirerende, lærerik og morsom dag!

Tidspunkt og påmelding

Når: Onsdag 7. desember 2022 kl. 09.00 - 15.30.
Hvor: Nordnorsk vitensenter
Påmelding: Konferansen er gratis å delta på, men krever registrering via dette nettskjemaet.

Program for dagen

08.00 – 09.00 Registrering og kaffe

09.00 – 10.15 Plenum i planetariet
- Åpning av konferansen
- Introduksjon til Skaperskolen og den didaktiske plattformen
- Slik bruker jeg skaperverksted i skolen, lærere forteller
- Pitch av workshopper

10.15 – 10.30 Pause og rombytte

10.30 – 12.00 Parallelle workshops
- Skyggeby (småtrinn/mellomtrinn)
- micro:bit-orkester (ungdomstrinn)
- Skaperutfordringer fra Skaperklubben (YouTubekanal til Skaperskolen) (alle)

12.00 – 12.45 Lunsj

12.45 – 13.30 Plenum i planetariet
- Skaperskolens nye nettsider
- Nordnorsk vitensenter undervisningstilbud 2023
- Pitch av workshopper

13.30 – 13.45 Pause og rombytte

13.45 – 15.15 Parallelle workshops
- Oppfinnerverksted (alle)
- Kreativ bruk av vinylskjærer (mellomtrinn/ungdomstrinn)
- Robotball - programmering med micro:bit (mellomtrinn/ungdomstrinn)

15.15 – 15.30 Pause og rombytte

15.30 – 17.00 Filmvisning
"Most likely to succeed". (for de som ønsker)

Workshops

Skyggeby
For: Småtrinn/mellomtrinn
Sted: Koderommet
Opplev magien med lys og skygger!
I dette undervisningsopplegget får elevene utforske lys og skygger når klassen skal lage en by i fellesskap. De får leke seg kreativt og skapende med ulike materialer, og undersøke hvordan dette gir liv til klassens «skyggeby». Undervisningsopplegget er tverrfaglig ved å kombinere naturfag, kunst og håndverk

micro:bit-orkester
For: Ungdomstrinn
Sted: Teknolab
Får en smakebit av Microbit-orkester. Vi samarbeider om å lage melodier, harmoni og rytmer som vi spiller sammen. Vi lærer om sammenhengen mellom lydfrekvenser og toner, og notasjonsteknikker i digital musikkproduksjon. Resultatet blir en unik og gøyal musikksnutt som dere lager selv.

Skaperutfordringer fra Skaperklubben
For: Alle
Sted: Skaperverkstedet
Skaperklubben er YouTube-kanalen for barn og unge som liker å skape ting selv. I Teknoteket får du utdelt noen kits med materialer og tilgang til videoene så du kan teste ut selv. Tar du utfordringen?

Oppfinnerverksted
For: Småtrinn/mellomtrinn
Sted: Teknolaben
Dette undervisningsopplegget gir elevene trening i å jobbe kreativt og skapende. Gjennom en idémyldringsprosess får elevene prøve seg som oppfinnere og lage en prototype av oppfinnelsen sin. Hvilken oppfinnelse blir til hvis man idémyldrer rundt ordene «rotete + brille + spion» ? Eller hva med «rotete + tog + lillebror»? Bli med og test ut!

Kreativ bruk av vinylskjærer
For: Mellomtrinn/ungdomstrinn
Sted: Skaperverksted
Vinylskjæreren er et fantastisk enkelt og kreativt verktøy som lar deg ta digitale modeller, laget ved tegning eller ved programmering, fra skjerm ut i den fysiske verdenen. I denne workshopen bruker vi vinylskjæreren Silhoette Cameo og lager kreative trykk på handlenett du kan ta med deg hjem etterpå.

Robotball - Programmering med micro:bit
For: Ungdomstrinn
Sted: Koderommet
Lær programmering og problemløsing i en engasjerende skaperprosess. Programmer et lag av roboter og utrust dem med det beste ekstrautstyret. Vil laget ditt gå av med seieren?