Hjemmeaktivitet: Kartesisk dykker
Kan du lage en ubåt som synker og stiger inni en flaske?

Du trenger

  • 2 plastflaske
  • Appelsinskall
  • Binders/sikkerhetsnål
  • Saks

Det går også an å bruke en liten pose med ketchup eller sennep som har litt luft i seg.

Fremgangsmåte

Klipp en liten ubåt av appelsinskall, og fest bindersen på som last. Fyll flasken/glasset nesten full med vann og slipp ubåten ned i vannet. Ubåten skal nå flyte ganske høyt i vannet. Hvis den synker, må du enten lage en større båt, eller bruke mindre last. Skru på korken og klem på flasken. Når du klemmer på flasken skal ubåten synke.

Forklaring

I væsker ligger molekylene tett intill hverandre, mens i gasser beveger molekylene seg fritt. Derfor kan ikke vann komprimeres, men det kan luft. Når du klemmer på flaska øker trykket inne i flaska og lufta presses sammen og tar mindre plass. Du kan se at vannet stiger i flaska. Det er også luftporer i appelsinskallet, som blir trykket sammen og vann presses inn. Ubåten blir tyngre og begynner derfor å synke. Dersom du letter på trykket vil lufta i porene utvide seg igjen og ubåten vil stige. Til slutt vil ubåten trekke til seg så mye vann at den vil slutte å fungere. En ketchup- eller senneppose vil fungere så lenge du vil.