Hjemmeaktivitet: Implodere brusboks
Hva betyr det at noe imploderer? Vi gjør et forsøk med en brusboks.

Du trenger

  • 1 brusboks
  • Vann
  • Kokekar

Fremgangsmåte

Få hjelp av en voksen til å koke opp litt vann i bunnen av en tom brusboks. Det trenger bare å være vann omtrent 1 cm opp i boksen. Se etter damp opp gjennom hullet. La det koke en stund, slik at du er sikker på at boksen er helt full av vanndamp. Snu boksen opp ned og putt den raskt ned i iskaldt vann.

Forklaring

Når vann går fra væskeform til gassform kan det utvide seg opptil 1700 ganger. Når vi koker vannet i brusboksen vil vannet gå over i gassform (vanndamp). Vanndampen presser ut all lufta som er i boksen fra før, og boksen blir full av veldig varm vanndamp. I varme stoffer beveger partiklene seg mye fortere enn i kalde stoffer, og hver partikkel trenger mere plass. Vi kan se at noe av vanndampen presses ut gjennom åpningen på boksen. Når vi snur boksen og putter den ned i kaldt vann, avkjøles lufta/vanngassen inne i boksen kjempefort. Dette skjer så fort at boksen kollapser. Den imploderer. Det er det motsatte av å eksplodere.