Hjemmeaktivitet: Flytende binders
I dette eksperimentet skal vi få noe av metall til å flyte på vann!

Du trenger

  • 1 binders
  • 1 fullt glass med vann
  • Litt papir

Fremgangsmåte

Du kan klare å legge bindersen oppå vannoverflata om du er stø på hånda. Dersom du er lur kan du du også bruke litt dopapir. Legg papiret på vannet og bindersen oppå. Når papiret blir vått synker det - og bindersen flyter!

Forklaring

Nede i væsken påvirkes molekylene av krefter i alle retninger. Det oppnås en slags balanse. I overflata vil molekylene bare bli trukket i en sideveis og nedadgående retning. Molekylene der blir da trukket innover i væsken. Kraften som bidrar til at væske-molekylene trekker seg sammen, kalles for overflatespenning. Overflatespenninga kan oppfattes som en “hinne” på vannet.