Hjemmeaktivitet: Plump!
Her kan du spille et morsomt mattespill som heter Plump!

Du trenger

  • Spillebrett
  • 2 eller 3 terninger
  • Papirbiter og penn/tusj

Fremgangsmåte

Hver spiller har sin tur til å kaste terningene. Det går an å spille med 2 eller 3 terninger. Bruk de regneartene du vil (pluss, minus, gange og deling) til å komme fram til et tall som finnes på spillbrettet. Legg en papirbit, spillbrikke eller kryss av tallet du kommer frem til. Hvert tall kan bare krysses ut en gang.

Du får 1 poeng hver gang du kan krysse ut et tall, men du får også 1 poeng for alle utkryssede tall som ligger inntil ditt tall! Det holder at det bare er hjørnet som ligger inntil. Husk å skrive opp hvor mange poeng hver spiller får. Dersom en spiller ikke kan markere et tall får han Plump! Når noen har 3 Plump er spillet slutt og poengene kan telles opp.

I eksempelet til høyre kan du se at det er satt kryss på 5 ruter. Hvis du klarer å kombinere terningene til å bli 21, vil du få 4 poeng: 1 poeng for å sette et nytt kryss, og 3 poeng for de 3 nabotallene som allerede er krysset ut. Hva er det meste man kan score på sin tur hvis alle nabotallene er krysset ut?

Svar: 9 poeng.