Plastverksted på søndag
I hele september fokuserer vi på plastvett på Nordnorsk vitensenter. PEK hospiterer hos oss og skal ha verksted på søndager, der alle kan få resirkulere plast og lage nye produkter i deres lille resirkuleringsfabrikk. Verkstedet egner seg for både barn og voksne.

Ta gjerne med plast av plasttype 5 (PP, polypropylen) om du vil resirkulere din egen plast. Dette står som oftest markert på plastproduktene. Typiske produkter av PP plast er snusbokser og diverse isbokser. Plasten dere ønsker å resirkulere må være helt ren og fri for lim og merkelapper.

Hvem er PEK?

PEK er en ideell organisasjon som formidler kunnskap om plastforsøpling, resirkulering og tekniske egenskaper til ulike plasttyper. PEK står for plast, etikk og kunnskap, og danner kjernen i hva vi ønsker å oppnå med arbeidet vårt. Vi tror det beste forebyggende tiltaket mot ytterligere plastforsøpling er gjennom å formidle kunnskap på en morsom, gjennomsiktig og forståelig måte. Slik vil de kommende generasjonene tidlig utvikle gode vaner, slik at havet får leve og vi får fortsette å glede oss over det.