Penger på spill
Penger på spill
Hva er sammenhengen mellom å tjene og bruke penger? Hvor mye må du arbeide før du kan kjøpe det du ønsker deg?

Det interaktive spillet Penger på spill viser hvor mye hardt arbeid som må til for å tjene penger til det vi trenger og ønsker oss.

"Det er vel bare å trekke kortet?" kan barn og unge finne på å si, fordi de ikke forstår sammenhengen mellom å tjene og bruke penger, lån og renter.

I en tid da alt skal gå fort, og hvor ungdom i stor grad er vant til at de kan få det de ønsker seg, ser vi at andelen unge med betalingsvansker øker fortere enn hos andre grupper i samfunnet. Hvordan skal vi forberede ungene på den hverdagen som møter dem når de fyller 18 og uante muligheter, til raske penger, åpner seg? Installasjonen prøver å vise dette, gjennom å koble hardt fysisk arbeid, penger, ønsker og behov sammen.