Nærmest null
Matematikknøtten Nærmest null
Plasser de ti tallene slik at differansen mellom de to produktene blir minst mulig. Klarer du å få null?

Ved hjelp av sifferbrikkene 0 – 9 skal det lages to produkter. Oppgaven går ut på å plassere sifrene slik at differansen mellom produktene blir minst mulig og helst null. Etter som man flytter brikkene rundt, beregnes differansen av produktene automatisk. Dagens beste verdi vises i displayet merket “Dagens beste”, øverst til høyre i rødt når differansen er kommet under 9999.

Dersom man ønsker å konkurrere med seg selv, kan man resette “Min beste” verdi med trykkbryteren til venstre for displayet som viser “Min beste”.

Det finnes mange løsninger som gir en differanse like null. Det er funnet nærmere 50 løsninger og det finnes sikker flere.