Solaktivitet og nordlys

Solaktivitet

Husk: Se aldri direkte på sola!
Sola er vår nærmeste stjerne og jordas varmekilde. Det som skjer på sola påvirker oss her på jorda i stor grad. Vi skal i denne aktiviteten se at sola er en aktiv stjerne og hvordan vi kan merke aktiviteten på sola her på jorda.

Du trenger:

Datamaskin med tilgang til Internett
Registreringsskjema for antall solflekker

bilde

Planlegging

Sola er ikke en helt jevn gul skive. Noen ganger kan vi se flekker på den. Solflekker er områder på sola med stor aktivitet. Jo flere solflekker desto mer aktiv er sola. Fra bilder av sola kan du telle antall solflekker.

Hver dag blir det tatt bilder av sola med romsonden SOHO. På SpaceWeather.com finner du dagens bilde av sola. Klikk på bildet av sola for å få stort bilde.

Solvind og nordlys

Det kommer ikke bare lys fra sola. Også små partikler blir slynget ut. Når sola er aktiv (mange solflekker) kommer det mange partikler. Denne partikkelstrømmen kalles solvind. Siden sola er langt borte fra jorda og partiklene har mye mindre fart enn lyset tar omtrent 3 dager før solvinden når fram til jorda.

bildeRundt jorda er det et magnetfelt og blir forstyrret når solvinden treffer det. Magnetfeltet til jorden blir målt blant annet på Universitetet i Tromsø. Her finner du de siste målingene ved å velge måned og årstall. Den blå kurven viser hvor mye magnetfeltet blir forstyrret.

Når solvinden treffer magnetfeltet blir også noen av partiklene fanget opp av magnetfeltet. Disse partiklene strømmer ned mot de magnetiske polene på jorda. Nordlyset oppstår når partiklene fra solvinden kolliderer med jordas atmosfære.

Observasjoner

Gå inn på SpaceWeather.com og tell hvor mange solflekker det er, flere dager gjennom en måned. Sjekk hvor store forstyrrelsene i magnetfeltet er noen dager etter hver solflekktelling.
Skriv observasjonene i registreringsskjemaet.

Klarer dere nå å finne noen sammenheng mellom solflekkene på sola og magnetfeltet på jorda? Det er lurt å tegne en kurve for sola og en for jorda. Læreren deres kan hjelpe dere med det.

Legg inn dataene dere fant til nordlys på nett.

Lykke til!

Nordlys
Fakta om nordlyset
Mytologi og overtro
Observere nordlyset
Fotografere nordlyset
Nordlyslinker