Observere nordlyset

Observere nordlyset

I Nord-Norge ser vi ofte nordlyset flagre over himmelen i all sin prakt. Har du lyst til å vite mer om nordlyset?
I denne aktiviteten skal vi lære om formene og fargene nordlyset kan ha.

Du trenger:

Kompass
Klokke
Observasjonsskjema
Varme klær

Planlegging

bildeNår vi skal observere er det lurt å planlegge på forhånd hva vi skal gjøre under observasjonen og fordele oppgaver mellom deltakerne. Vi må også avgjøre når vi kan observere og hva vi ønsker å se etter.
I rammen til høyre er det et bilde av noen av hovedtypene nordlys. I tillegg kan det være diffust nordlys og nordlys med spiralform.

1. Homogen bue
2. Bue med strålestruktur
3. Homogent bånd
4. Bånd med strålestruktur
5. Krone, draperier og stråler
6. Krone
7. Draperier

Observasjon ute

Hvis det er nordlys kan vi starte observasjonen.

Hva ser vi? - Noter tid, form, farge, himmelretning og styrke i skjemaet.

Observere flere kvelder

Hvis været tillater det, kan du prøve å observere nordlyset flere kvelder på rad, og gjerne ved ulike klokkeslett. Er det noen forskjell?

Samarbeid med andre

Hvis dere kjenner noen som bor andre steder i landet, kan dere prøve å gjøre observasjoner samtidig. Ser dere det samme? Eller er det forskjellig?

Etterarbeid i klasserommet

Tilbake i klasserommet kan vi bearbeide det vi har observert.

- Hva så vi?
- Så dere forskjellige farger i nordlyset?
- Kan dere gi en forklaring på hvorfor nordlyset har farger?

Lykke til!

Nordlys
Fakta om nordlyset
Mytologi og overtro
Fotografere nordlyset
Solaktivitet og nordlys
Nordlyslinker