Fotografere nordlyset
Å fotografere nordlyset er ikke så vanskelig som man kanskje tror. Tidligere måtte man ha speilreflekskamera og stativ for å ta nordlysbilder, men nå er det mulig å ta greie bilder med mobiltelefoner som har gode kameraer. og gode kompaktkameraer.

bilde
Men, skal du ta gode bilder, trenger du litt mer. Beskrivelsen under sier litt om hvordan et kamera fungerer og hvordan vi kan bruke det til å fotografere nordlyset.

Du trenger

Kamera med mulighet for justering av lukkertid
Kamerastativ
Registreringsskjema
Varme klær

Kamera

Når vi skal fotografere nordlyset trenger vi et kamera med muligheten for lange eksponeringer. Eksponeringstiden er den tiden det kommer lys inn til bildechipen i kameraet. Denne tiden kalles også lukkertiden.

Alle speilreflekskameraer og noen kompaktkamera har denne muligheten.

Blenderåpning og lukkertid

Nordlyset er svakt og vi ønsker så mye lys til chipen som mulig. På et kamera er det blenderåpningen som bestemmer hvor mye lys som kommer inn til filmen. Hvis vi kan justere blenderen vil blenderåpningen vises ved ett tall på linsa. Det laveste tall gir størst åpning og mest lys.

ISO er en indikator for lysfølsomheten til kameraet. Et lavt ISO-tall angir lav lysfølsomhet. Siden nordlyset er svakt i forhold til dagslyset, må du ha en høy ISO verdi når du fotograferer nordlyset. Ulempen ved å bruke høy isoverdi, er at støyen i bildet øker. Noen kameraer har en funksjon for støyreduserning ved bruk av høy ISO vedi, men dette går utover skarpheten i bildet.

Støyen kan reduseres ved å bruke levere ISO verdi og bruke lengre lukketid. Dette fungerer fint på nordlys som beveger seg sakte, men for nordlys med rakse bevegelser vil detaljer forsvinne ved lange eksponeringer.

Til syvende og sist blir det et snakk om et kompromiss, støy og detaljer eller et mer difust nordlys og mindre støy.

Noen kameraer klarer selv å finne ut hvor lang lukkertid de skal bruke, også når du fotograferer nordlys.

Stativ og fjernutløser

Hvis vi skal ha lang lukkertid trenger vi et stativ for å holde kameraet i ro. En fjernutløser (snorutløser eller fjernkontroll) brukes til å starte eksponeringen slik at vi ikke trenger å holde I kameraet.

Når vi fotograferer bør vi notere ned hvilken lukkertid og blenderåpning vi brukte for hvert bilde. Da kan vi i ettertid se hva som gav det beste resultatet.

Observasjon ute

Når vi kommer ut setter vi opp utstyret. Hvis det er nordlys kan vi starte fotograferingen og skrive i skjemaet. Prøv forskjellige blenderåpninger, lukkertider og ISO verdier.

Samarbeid med andre

Hvis du kjenner noen som bor et stykke unna, kan dere avtale å ta bilder samtidig. Bruk mobiltelefonen slik at dere tar bilde av det samme nordlyset til samme tid. Sammenlikn bildene etterpå. Ble de helt like eller litt forskjellige?

Etterarbeid i klasserommet

Last ned bildene og diskuter resultatene.

- Hvilke kamerainnstillinger gav det beste resultatet?
- Hva har dere lært om å fotografere nordlys? Diskuter

Lykke til!

Nordlys
Fakta om nordlyset
Mytologi og overtro
Observere nordlyset
Solaktivitet og nordlys
Nordlyslinker