Informasjon om Talentsenter i realfag
Denne siden inneholder utførlig informasjon om Talentsenter i realfag for skoler og lærere. Du vil også finne all nødvendig informasjon om søknadsprosessen.

Under finner du en liste over dokumenter du kan laste ned. Disse vil gi svar på det meste rundt Talentsenter i realfag, Nord-Norge. Videre ned på siden finner du en kortversjon av denne informasjonen.

Liste over aktuelle dokumenter

I tillegg finnes det noen søknadsdokumenter vi kun sender ut til skolene på epost. Disse skal fylles ut digitalt av eleven og skolen, og sendes samlet tilbake til talentsenteret pr epost.

Disse dokumentene er:

1 - Egenevalueringsskjema Dette gis til en aktuell elev, som fyller den ut og leverer det tilbake til skolen
2 - Anbefalingsbrev Fylles ut av kontaktlærer, naturfagslærer og/eller mattelærer
3 - Prioriteringsliste Fylles ut av skolen dersom det er flere enn to søkere fra samme trinn

Hva er Talentsenteret?

Talentsenteret er en faglig og sosial møteplass, der unge med høyt læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser. Tilbudet er for de mellom 7.-trinn og VG2

Høsten 2016 startet Nordnorsk vitensenter opp med talentsenter i Tromsø og Alta. Skoleåret 2018/19 har vi individuelle tilbud for henholdsvis Troms fylke, Tromsø kommune, Alta, Senjakommunene, Harstad og Narvik.

Se også Dokument 1 - Informasjon om Talentsenteret til skolen

Hvem er dette for?

Tilbudet er aktuelt for de med høyt læringspotensial i matematikk, naturfag eller teknologi. Dette kan være elever som allerede presterer høyt - og de som har potensiale til å prestere høyt. Det er en forutsetning er at eleven også har stor interesse innenfor ett eller flere av fagene.

Talentsenteret skal fokusere på to aldersgrupper:

  • Gruppe 1 er for elever fra 7. - 9. trinn
  • Gruppe 2 er for elever fra 10. trinn - VG2

MERK: Tilbudet er altså for elever som skal begynne i 7.-trinn til VG2 til høsten.

Last ned Dokument 4 - Hva kjennetegner talenter for mer informasjon


Hva tilbyr vi

Skoleåret 2018/19 vil vårt hovedtilbud være både årsenheter med talentsamlinger, og enkeltstående talentcamper. I tillegg kommer vi til å ha flere andre tilbud rettet mot talentene.

Last ned Aktivitetsplan 2018/19 for full oversikt over aktiviteter og datoer


Talentsamlinger

Elever som gis plass på dette tilbudet får møtes på en 2-dagers samling, to eller fire ganger i løpet av skoleåret. Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene. Aktivitetene holder høyt faglig nivå og vil utfordre elevene. Det vil også være stort fokus på det sosiale.

For Gr 1 har vi neste skoleår tilbud om samlinger i Tromsø, Alta, Lenvik, Harstad, og Narvik.
Tilbudet er for elever som skal begynne i 7. - 9. trinn til høsten.
For Gr 2 har vi tilbud for elever på VG1 og VG2 i hele Troms fylke. For 10.-trinn gjelder tilbudet kun for Tromsø kommune.
Merk: Dette betyr at elever fra hele Troms fylke som nå (april 2018) går i 10.-trinn og VG1 er søknadsberettiget.

Søknadsfrist 24. mai


Camper

Dette er samlinger på ca 3 dager, der vi fokuserer på bestemte tema. Dette kan være alt fra bioteknologi, roboter, helsevitenskap, programmering, matematikk, kjemi, til raketter, osv. Campene er engangshendelser som avsluttes for hver gang. Elevene må søke på nytt for hver camp de ønsker å være med på.


Camper for VG1 Høsten 2018

Denne høsten skal vi ha to svært spennende camper for elever som begynner på VG1 og VG2. I august avholdes det SpaceCamp på NAROM på Andøya, og i september drar vi på RakettCamp til Sorø Akademi i Danmark.
De fire talentsentrene i Norge vil hver tilby 5 plasser i sin region til begge campene. Vi har derfor gleden av å tilby 10 elever her i nord muligheten til å delta på en av disse svært kule tilbudene.

Søknadsfrist 24. mai

Hvordan søke om plass

Deltakelse på Talentsenter i realfag regnes som tilpasset opplæring etter etter opplæringslovens § 1-3. Man kan derfor kun søke om plass på talentsenteret i samarbeid med skolen.

Dersom det er aktuelt for skolen å anbefale en elev, foregår søknadsprosessen på følgende måte:

Først besøker man Talentsenteret søker nye talenter og finner den aktiviteten man ønsker å søke på. Under hver aktivitet er det en link til et infoskriv om aktiviteten til foreldre og elever. Her er det også en link til den digitale søknaden eleven må fylle ut. Denne søknaden går over nett og skolen er ikke direkte involvert.

Så er det tre dokumenter som går igjennom skolen. Alle aktuelle skoler (rektor/adm) i Troms fylke, Alta og Narvik kommuner skal ha fått disse på epost.

1 - Egenevalueringsskjema Dette gis til en aktuell elev, som fyller den ut og leverer det tilbake til skolen
2 - Anbefalingsbrev Fylles ut av kontaktlærer, naturfagslærer og/eller mattelærer
3 - Prioriteringsliste Fylles ut av skolen dersom det er flere enn to søkere fra samme trinn

Disse dokumentene sendes samlet fra skolen til hedinn@nordnorsk.vitensenter.no innen søknadsfristen. Husk at de skal fylles ut digitalt.
Dersom du er lærer og ikke har mottatt disse dokumentene, vennligst ta kontakt.

Merk: Dersom en elev søker om plass på flere aktiviteter, for eksempel både samlinger og en camp, trenger vi bare en egenevaluering og et anbefalingsbrev.

Se også Dokument 3 - Hvordan søke om plass for mer informasjon