Talentsenteret søker nye talenter
Har du en elev mellom 12 og 17 år med stort talent og interesse for MNT-fagene? Talentsenteret i realfag har nå åpnet for søknad til alle våre samlingsbasert årsenheter neste skoleår, samt to av høstens enkeltstående Camper. Under finner du all aktuell informasjon og nedlastbare dokumenter.

For mer informasjon om hva talentsenteret er, og hvordan man søker, gå til Informasjon om Talentsenteret for skoler og lærere

NB: Man kan kun søke om plass på talentsenteret i samarbeid med skolen.

Aktiviteter skoleåret 2018/19

Under finner du alle våre planlagte aktiviteter skoleåret 2018/19. For hver aktivitet er det en link til informasjon om aktiviteten for elever og foreldre, samt link til søknadsskjemaet. Du kan også laste ned vår Aktivitetsplan 2018/19 for en samlet oversikt. Små justeringer på datoer kan forkomme, og flere aktiviteter vil bli lagt til.

MERK: Eleven må også levere en egenevaluering til læreren sin, som videresender denne til vitensenteret. Denne egenevalueringen får dere ved å henvende dere til elevens lærer. Alle skoler i fylket skal ha mottat dette. Dersom læreren ikke har mottatt dette, bes denne ta kontakt med hedinn@nordnorsk.vitensenter.no


Talentsamling Narvik, Gr1, årsenhet

Skoleåret 2018/19 starter vi opp med Talentsentersamlinger i Narvik! Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.

Målgruppe: 7.-9. trinn
Tidspunkt: Skoleåret 2018/19
Antall deltaker: 18
Søker elever fra: Narvik og omliggende kommuner
Sted: Newtonrommet, Narvik
Link til info: Talentsamling_Narvik_Gr1_2018.pdf
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/DVTSs6ZNHJM27p1n2

Talentsamling Harstad, Gr1, årsenhet

Skoleåret 2018/19 starter vi opp med Talentsentersamlinger i Harstad! Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.

Målgruppe: 7.-9. trinn
Tidspunkt: Skoleåret 2018/19
Antall deltaker: 18
Søker elever fra: Harstad og omliggende kommuner
Sted: Newtonrommet, Harstad
Link til info: Talentsamling_Harstad_Gr1_2018.pdf
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/KXBLN0vJdMaxsRhH3

SpaceCamp på NAROM/Andøya

26.-29. august inviterer Talentsenteret i realfag til nasjonal SpaceCamp på Andøya Space Centre. Tilbudet er for elever som går i VG1 og VG2 høsten 2018. Campen holder høyt faglig nivå, det blir masse spennende faglige og sosiale aktiviteter.

Målgruppe: VG1 og VG2
Tidspunkt: 26.-29. august
Antall deltaker: 5
Søker elever fra: Troms fylke og Narvik kommune
Sted: NAROM, Andøya rakettskytefelt
Link til info: SpaceCamp_NAROM_Gr2_2018.pdf
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/y4oRGuqUVJuJRXsg2

RakettCamp på Sorø, Danmark

Er du interessert romforskning, fysikk, raketter og programmering? 18.-21. september inviterer Talentsenteret i realfag til nasjonal RakettCamp på Sorø Akademi i Danmark. Her får elever fra hele landet møtes på Danmarks største og eldste talentsenter, for å delta på ett av deres mest spennende talentprogram.
NB: Undervisningen vil foregå på både dansk og engelsk og du bør ikke ha problemer med å følge disse språkene.

Målgruppe: VG1 og VG2
Tidspunkt: 18.-21. september
Antall deltaker: 5
Søker elever fra: Troms fylke og Narvik kommune
Sted: Sorø Akademi, Danmark
Link til info: RakettCamp_Sorø_Gr2_2018.pdf
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/Iwu4vsjkDxdi0YDC3

Talentsamling Troms fylke, Gr2, årsenhet

Skoleåret 2018/19 gjentar vi årets suksess med Talentsentersamlinger i Troms! Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå.
Tilbudet er for de som begynner i VG1 og VG2 til høsten, i hele Troms fylke. For elever som bor i Tromsø kommune gjelder også tilbudet de som begynner i 10.-trinn. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.

Målgruppe: 10.-trinn - VG2
Tidspunkt: Skoleåret 2018/19
Antall deltaker: 20
Søker elever fra: Troms fylke
Sted: Nordnorsk vitensenter, Tromsø
Link til info: Talentsamling_Troms_Gr2_2018.pdf
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/eH5Bzfw2wlXRsutw1

Talentsamling Tromsø, Gr1, årsenhet

Skoleåret 2018/19 gjentar vi årets suksess med Talentsentersamlinger i Tromsø! Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.

Målgruppe: 7.-9. trinn
Tidspunkt: Skoleåret 2018/19
Antall deltaker: 20
Søker elever fra: Tromsø kommune
Sted: Nordnorsk vitensenter, Tromsø
Link til info: Talentsamling_Tromsø_Gr1_2018.pdf
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/IVxB6emCvVRbuhsy1

Talentsamling Alta, Gr1, årsenhet

Skoleåret 2018/19 gjentar vi årets suksess med Talentsentersamlinger i Alta! Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.

Målgruppe: 7.-9. trinn
Tidspunkt: Skoleåret 2018/19
Antall deltaker: 18
Søker elever fra: Alta kommune
Sted: Nordnorsk vitensenter, Alta
Link til info: Talentsamling_Alta_Gr1_2018.pdf
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/pj20OwOAtDTHbI3O2

Talentsamling Lenvik, Gr1, årsenhet

Skoleåret 2018/19 gjentar vi årets suksess med Talentsentersamlinger på Finnsnes! Samlingene kommer til å ha et variert innhold fra realfagene og holder høyt faglig nivå. Det er en forutsetning at du prioriterer samlingene dersom du tilbys plass.

Målgruppe: 7.-9. trinn
Tidspunkt: Skoleåret 2018/19
Antall deltaker: 18
Søker elever fra: Lenvik og omliggende kommuner
Sted: Newtonrommet, Lenvik
Link til info: Talentsamling_Finnsnes_Gr1_2018.pdf
Link til digital søknad: https://goo.gl/forms/4siM3qlQ4U42t3363

Hva er Talentsenteret?

For mer informasjon om hva talentsenteret er, gå til Informasjon om Talentsenter i realfag for skoler og lærere

Samlet liste over aktuelle dokumenter: