Sola, jorda og månen
Ved hjelp av elevene som verktøy beskriver og illustrerer vi hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre, og forteller om årstider, døgn og månefaser. Så ser vi på det samme i planetariet og avslutter med en reise til en av planetene.

Målgruppe: 1. og 2. trinn
Tema: Astronomi
Varighet: 60 - 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 32
Periode: Hele året
Sted:Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt når man har med den digitale stjernehulen.

Forarbeid på skolen

Observer sola eller månen over en periode. Ta gjerne utgangspunkt i disse aktivitetene fra naturfag.no

Observer månefaser
Hvor er sola til ulike tider på dagen?

Vitensenterbesøket

Vi starter med å stille oss i ring og å se på hvordan sola beveger seg, etter hvert kommer jorda og månen også. Gjennom aktiviteten skal elevene lære hvorfor årstidene varierer, om hva som gjør at vi får et døgn, hvorfor vi har månefaser og hvor lang tid månen bruker rundt jorda.

Så slår vi på planetariet og ser på de samme tingene i kuppelen. Vi ser også på andre planeter og måner i solsystemet vårt og diskuterer hvorvidt det kan være grunnlag for liv på disse

Etterarbeid på skolen

Lag en modell av solsystemet, pass på å få riktig størrelsesforhold. Se for eksempel Størrelsesforhold mellom månen og jorda og Lag en skalamodell av solsystemet

Tilknytning til læreplanen

Kompetansemål etter 7. trinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda
  • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet