Sola, jorda og månen
Ved hjelp av elevene som verktøy beskriver og illustrerer vi hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre, og forteller om årstider, døgn og månefaser. Så ser vi på det samme i planetariet og avslutter med en reise til en av planetene.

Målgruppe: 1. og 2. trinn
Tema: Astronomi
Varighet: 60 - 90 minutter
Antall elever: Maksimalt 32
Periode: Hele året
Sted:Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt når man har med den digitale stjernehulen.

Forarbeid på skolen

Vi ønsker at ungene har lagd modeller av sola, jorda og månen. Jorda skal ha en diameter som er 4 ganger diameteren til månen. Disse kan gjerne lages av ballonger og pappmasje.

Vitensenterbesøket

Vi starter med å stille oss i ring og å se på hvordan sola beveger seg, etter hvert kommer jorda og månen også. Gjennom leken skal ungene lære hvorfor årstidene varierer, om hva som gjør at vi får et døgn, hvorfor vi har månefaser og hvor lang tid månen bruker rundt jorda.

Til slutt går vi opp i planetariet og ser på de samme tingene som vi har lekt i foajeen.

Etterarbeid på skolen

Lage en uro av modellene dere hadde med og viste fram. Denne kan vise hvordan månen går i bane rundt jorda og hvordan jorda går i bane rundt sola.

Læreplanmål

Fenomener og stoffer, 2. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • beskrive og illustrere hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre, og fortelle om årstider, døgn og månefaser