Papiraktiviteter
Her er ulike aktiviteter som bruker papir som utgangspunkt

Origami

Bruk kvadrater kuttet fra, gamle magaisner, reklame, kopipapir med feiltrykk...
Hoppende frosk
Trane
Modulær origami lukket enhet og åpen enhet. Kkan brukes til å lage kuber, ornamenter og mye mer.
Enkel kube. Hvor stor må kvadratet du sterter med være, for at du skal få en kube på 1 dm3?
Kube med innbrettet hjørne

Til soldagen

Lag en sol eller stjerne av sirkler.
Bruk solfarger og en solstjerne av A4 ark.
Tips: lag to stjerner, en av A4 og en av A5 ark (eller andre påfølgende størrelser), en i gult og en i oransje papir, og lim den minste på den største.

Til jul

Vi har en egen side med matematisk juleverksted

Diverse som kan være nyttig

Brett et 8-siders hefte
Trekantet rutenett til bruk ved tegning av trekanter og isometrisk tegning