Eksempler på ulike tredimensjonale former
Under finner du tredimensjonale figurer til å klippe ut, brette og lime sammen.

Klipp ut langs omrissene, brett langs linjene og lim sammen.
Alle filene er i pdf format.

Platonske og arkimediske legemer
Tetraeder
Kube (5x5x5 cm variant)
Oktaeder
Dodekaeder
Ikosaeder
Samlefil med utbrettsfigurer av platonske og arkimediske figurer. NB Figurene mangler fliker for sammenliming. Tegn på fliker selv, eller bruk tape.

Pyramider
Trekantpyramide (likesidet)
Trekantpyramide (rettvinklet)
Firkantpyramide
Femkantpyramide
Sekskantpyramide

Prismer
Trekantprisme (likesidet trekant)
Trekantprisme (rettvinklet trekant)
Firkantprisme (to sider er kvadrater)
Firkantprisme (ingen sider er kvadrater)
Femkantprisme
Sekskantprisme

Figurer med sirkulær grunnflate
Kjegle
Sylinder

Nøtter
Tetraedernøtt: sett to deler sammen til et tetraeder
Kubenøtt, stor versjon: skriv ut tre eksemplarer, lag delene og sett sammen til en kube.
Kubenøtt, liten versjon: same som over men med alle delene på ett ark.