LiveNord
LiveNord
LiveNord viser kartbaserte data fra nord i Norge, Sverige og Finland, og er et samarbeid mellom Vitensenteret, Teknikens Hus og Arctic Centre.

Kartbasert informasjon følger ofte nasjonale grenser, og som innbyggere i Norge, Sverige og Finland er vi som regel bare oppmerksomme på tilgjengelig kartinformasjon i våre egne land. Her har vi prøvd å samle kartbaserte data fra alle tre land, som kan være interesante å sammenligne og studere nærmere. Eksempler på hva som finnes er værdata, trafikkdata, forskningsdata og energidata.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Norut IT (Tromsø), Agency 9 (Luleå), Nordnorsk vitensenter (Tromsø), Teknikens Hus (Luleå) og Arctic Centre (Rovaniemi), og er delfinansiert av EU-programmet InterReg og Nord-programmet til Troms fylkeskommune.